Členovia ZKPRK

/Členovia ZKPRK
Členovia ZKPRK 2017-08-03T12:22:52+00:00
Approved
Katarína Henčová
UKF v Nitre
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: interný doktorand
Approved
Maja Jaššová
centrum Euroguidance
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konzultantka
Approved
Marta Hargašová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Čestný člen
Approved
Dimensions
Approved
Peter Šikulínec
ANDRAGOS, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konateľ, poradca, lektor
Approved
Daniel Markovič
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný asistent
Approved
Kateřina Hašková
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Učící se (o kariérovém poradenství)
Approved
Michal Horváth
SOS
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Freelancer/ učiteľ na minimálny úväzok
Approved
Michaela Šebenová
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný radca
Approved
Martina Kusenda
Ing. Martina Kusenda
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradca a kouč
Approved
Alice Müllerová
Inbáze, z.s., OSVČ
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Specialistka pro oblast kariérového poradenství, poradkyně
Approved
Alžbeta Štofková Dianovská
Asociácia výchovných poradcov
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: výchovný a kariérový poradca, predseda
Approved
Katarína Baňasová
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný asistent
Approved
Eva Hruščová
Inštitút psychológie FF PU
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Interný doktorand
Approved
Janette Neklapilová
NEKY s.r.o
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradca
Jump to page:
1 2 3 4 5