Approved
Katarína Sedmáková
Gymnázium L. Novomeského
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: výchovná poradkyňa, učiteľka
Approved
Katarína Henčová
UKF v Nitre
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: interný doktorand
Approved
Štefan Hrin
HR Innovations, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Managing partner, kariérový poradca, HR konzultant
Approved
Kateřina Hašková
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Učící se (o kariérovém poradenství)
Approved
Katarína Baňasová
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný asistent
Approved
Katarína Štukovská
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Konzultant, Kariérový poradca
Approved
Alena Hrašková
CPPPP Čadca
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Riaditeľka
Approved
Jozefína Frontová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Terénna sociálna pracovníčka
Approved
Štefan Grajcár
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: nepracujúci starobný dôchodca
Approved
Peter Csóri
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný poradca
Approved
Erika Hudecová
Ing. Erika Hudecová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kouč, kariérový poradca, manažér
Approved
SAIA, n. o.
Approved
Michaela Bogdanová
SAAIC, Bratislava
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konzultant
Approved
Ladislav Ostroha
Euroguidance Slovensko
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konzultant
Approved
Margaréta Chrienová
CPPPaP Lučenec
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: sociálny pedagóg, metodik výchovného poradenstva
Jump to page:
1 2 3 4 5