Členovia ZKPRK

/Členovia ZKPRK
Členovia ZKPRK 2017-08-03T12:22:52+00:00
Approved
Zuzana Hucíková
ÚPSVaR Dolný Kubín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: štátny zamestnanec -odborný poradca
Approved
Katarína Baňasová
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný asistent
Approved
Pavlína Vašátová
Společnost Pavlína Vašátová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kariérový poradce
Approved
Darina Lepeňová
VÚDPaP
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný výskumný pracovník / projektový manažér
Approved
Alena Hrašková
CPPPP Čadca
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Riaditeľka
Approved
Martina Kusenda
Ing. Martina Kusenda
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradca a kouč
Approved
Zuzana Ševčíková
TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o.z. Trenčín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: predseda o.z., poradca, lektor, projektový manažér, fundraiser
Approved
Martina Kuncová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: HR konzultant, kouč
Approved
Jozef Detko
Euroguidance centrum, SAAIC
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Konzultant
Approved
Kristína Hroncová
UKF
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: doktorand
Approved
Drahomíra Vaňousová
Oldřich Vaňous E.C.PARTNER
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: manažér pre poradenstvo a vzdelávanie
Approved
Jindra Remiašová
CPPPaP Bratislava
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: poradenský psychológ
Approved
Adrián Bartanus
www.topkariera.sk
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Zakladateľ
Approved
Štefan Hrin
HR Innovations, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Managing partner, kariérový poradca, HR konzultant
Jump to page:
1 2 3 4 5