Členovia ZKPRK

/Členovia ZKPRK
Členovia ZKPRK 2017-08-03T12:22:52+00:00
Approved
Katarína Štukovská
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Konzultant, Kariérový poradca
Approved
Alena Hrašková
CPPPP Čadca
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Riaditeľka
Approved
Ingrid Benkovská /Lackovičová/
UPSVaR , RVC
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný odborný radca, lektor
Approved
Marta Hargašová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Čestný člen
Approved
Jozef Detko
Euroguidance centrum, SAAIC
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Konzultant
Approved
Paula Pastierová
Krok vpred
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: majiteľ
Approved
Mária Kubišová
K.A.B.A. Slovensko
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradca
Approved
Michal Horváth
SOS
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Freelancer/ učiteľ na minimálny úväzok
Approved
Lucia Kurhajcová
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: metodik
Approved
Alice Müllerová
Inbáze, z.s., OSVČ
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Specialistka pro oblast kariérového poradenství, poradkyně
Approved
Alena Húdeková
SZČO
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: poradenstvo, lektorovanie
Approved
Janette Neklapilová
NEKY s.r.o
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradca
Approved
Margaréta Chrienová
CPPPaP Lučenec
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: sociálny pedagóg, metodik výchovného poradenstva
Jump to page:
1 2 3 4 5