Approved
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný radca
Approved
Grafton Recruitment
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Talent Sourcer
Approved
OSZČ
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: lektor, školiteľ, poradca
Approved
Kariérny Kompas
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérová poradkyňa
Approved
Euroguidance centrum, SAAIC
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Konzultant
Approved
ÚPSVaR Dolný Kubín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: štátny zamestnanec -odborný poradca
Approved
OcÚ- Bajany
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: TSP
Approved
VŠZaSP sv. Alžbety, Katedra psychológie. Grand Consulting s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Garant študijného programu psychológia, psychologické pporadenstvo, koučing
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Čestný člen
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: člen kariérneho centra na VŠEMvs
Approved
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný radca
Approved
CPPPaP, M.Rázusa 25, 984 01 Lučenec
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Špeciálny pedagóg
Approved
Gymnázium L. Novomeského
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: výchovná poradkyňa, učiteľka
Approved
TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o.z. Trenčín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: predseda o.z., poradca, lektor, projektový manažér, fundraiser
Jump to page:
1 2 3 4 5