Approved
UPSVR
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný poradca
Approved
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný asistent
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: sociálny pracovník
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Učící se (o kariérovém poradenství)
Approved
Poradenské centrum pre dospelých Trebišov
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Tútor PCD
Approved
Pozitivo
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: psychológ, lektor, personalista
Approved
K.A.B.A. Slovensko
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradca
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Konzultant, Kariérový poradca
Approved
HR Innovations, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Managing partner, kariérový poradca, HR konzultant
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia:
Approved
UPSVaR
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Metodik, auditor a kariérový poradca
Approved
ARTELA, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Partner, HR Konzultant, Kariérový poradca, Kariérový a biznis kouč
Approved
UPSVaR
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Poradca
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Terénna sociálna pracovníčka
Approved
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný poradca
Jump to page:
1 2 3 4 5