Approved
Giga
Margaréta Chrienová
CPPPaP Lučenec
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: sociálny pedagóg, metodik výchovného poradenstva
Approved
jozefina.frontova
Jozefína Frontová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Terénna sociálna pracovníčka
Approved
michaela.sebenova
Michaela Šebenová
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný radca
Approved
adrian.bartanus
Adrián Bartanus
www.topkariera.sk
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Zakladateľ
Approved
beata.nagyova
Beata Nagyová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérová poradkyňa, pracovná psychologička
Approved
alzbeta.dianovska
Alžbeta Štofková Dianovská
Asociácia výchovných poradcov
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: výchovný a kariérový poradca, predseda
Approved
Lubomiraduncakova
Ľubomíra Dunčáková
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri SŠI Trenčín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: psychologička, vedúca centra
Approved
katarina.sochorova
Katarína Sochorová
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: metodik
Approved
Hraskova
Alena Hrašková
CPPPaP Čadca
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Riaditeľka,psychologička,
Approved
JOBPOINT
Mária Rippová
JOBPOINT, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: pracovný a organizačný psychológ
Approved
BKSuspech
BKS Úspech
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Spoločnosť poradcov a konzultantov
Approved
zuzanahucikova
Zuzana Hucíková
ÚPSVaR Dolný Kubín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: štátny zamestnanec -odborný poradca
Approved
Peter
Peter Šikulínec
ANDRAGOS, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konateľ, poradca, lektor
Jump to page:
1 2 3 4 5