Členovia ZKPRK

/Členovia ZKPRK
Členovia ZKPRK 2017-08-03T12:22:52+00:00
Approved
Marcela Pravdová
Slovenský inštitút vzdelávania
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: lektor
Approved
Ľudmila Maitnerová
OSZČ
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: lektor, školiteľ, poradca
Approved
Alžbeta Štofková Dianovská
Asociácia výchovných poradcov
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: výchovný a kariérový poradca, predseda
Approved
Zuzana Záhradníková
Career Spring
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradca, kouč Gallup Strengths metodiky, lektor HR a mäkkých zručností
Approved
Pavlína Vašátová
Společnost Pavlína Vašátová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kariérový poradce
Approved
Tatiana Hvizdošová
UPSVaR Topoľčany
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Odborný poradca
Approved
Anna Eliášová
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný poradca
Approved
Iveta Sokolová
Poradenské centrum pre dospelých Trebišov
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Tútor PCD
Approved
Lenka Martinkovičová
Euroguidance Slovensko
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konzultant
Approved
Peter Šikulínec
ANDRAGOS, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konateľ, poradca, lektor
Approved
Zuzana Hucíková
ÚPSVaR Dolný Kubín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: štátny zamestnanec -odborný poradca
Approved
Maja Jaššová
centrum Euroguidance
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konzultantka
Approved
ISPKR
Approved
Zdenka Macková
VŠZaSP sv. Alžbety, Katedra psychológie. Grand Consulting s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Garant študijného programu psychológia, psychologické pporadenstvo, koučing
Approved
Katarína Štukovská
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Konzultant, Kariérový poradca
Jump to page:
1 2 3 4 5