Členovia ZKPRK

/Členovia ZKPRK
Členovia ZKPRK 2017-08-03T12:22:52+00:00
Approved
Margaréta Chrienová
CPPPaP Lučenec
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: sociálny pedagóg, metodik výchovného poradenstva
Approved
Diana Gerbocová
Študentka VŠ TnUAD
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: "lektorka v SMŠ Slimáčik a detskom vzdelávacom centre Krtko v Trenčíne, študentka psychológie UK Bratislava , SZČO - poradkyňa
Approved
Daniel Markovič
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný asistent
Approved
Zuzana Hucíková
ÚPSVaR Dolný Kubín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: štátny zamestnanec -odborný poradca
Approved
Alžbeta Krištienová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kariérový poradca
Approved
Erika Hudecová
Ing. Erika Hudecová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kouč, kariérový poradca, manažér
Approved
Ľudmila Maitnerová
OSZČ
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: lektor, školiteľ, poradca
Approved
Alena Durišová-Džuganová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: vizuálna kariérová poradkyňa
Approved
Štefan Hrin
HR Innovations, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Managing partner, kariérový poradca, HR konzultant
Approved
Darina Lepeňová
VÚDPaP
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný výskumný pracovník / projektový manažér
Approved
Alena Hrašková
CPPPP Čadca
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Riaditeľka
Approved
Adrián Bartanus
www.topkariera.sk
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Zakladateľ
Approved
Zuzana Kršková
UPSVaR Dolný Kubín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: riaditeľka
Approved
Pavlína Vašátová
Společnost Pavlína Vašátová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kariérový poradce
Jump to page:
1 2 3 4 5