Členovia ZKPRK

/Členovia ZKPRK
Členovia ZKPRK 2017-08-03T12:22:52+00:00
Approved
Martina Kusenda
Ing. Martina Kusenda
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradca a kouč
Approved
Thomas Diener
FairWork
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Čestný člen
Approved
Magdaléna Zemková
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia:
Approved
Erika Hudecová
Ing. Erika Hudecová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kouč, kariérový poradca, manažér
Approved
Zuzana Hucíková
ÚPSVaR Dolný Kubín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: štátny zamestnanec -odborný poradca
Approved
Marcela Nováková
ÚPSVaR Bardejov
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný poradca
Approved
Lucia Kurhajcová
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: metodik
Approved
Ľubomíra Dunčáková
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri SŠI Trenčín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: psychologička, vedúca centra
Approved
Ingrid Benkovská /Lackovičová/
UPSVaR , RVC
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný odborný radca, lektor
Approved
Jarmila Muzyková
Carewell
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kariérový poradca
Approved
Zdenka Macková
VŠZaSP sv. Alžbety, Katedra psychológie. Grand Consulting s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Garant študijného programu psychológia, psychologické pporadenstvo, koučing
Approved
Michal Horváth
SOS
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Freelancer/ učiteľ na minimálny úväzok
Approved
Paula Pastierová
Krok vpred
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: majiteľ
Approved
Štefan Hrin
HR Innovations, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Managing partner, kariérový poradca, HR konzultant
Jump to page:
1 2 3 4 5