Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku “Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave” (Štefan Grajcár), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Kariérové poradenstvo v teórii a práci , ročník 2019, číslo 15). Dvojrozhovor s Tomášom Šprlákom, predsedom Organizačného výboru, a Lenkou Martinkovičovou, predsedníčkou Vedeckého výboru konferencie IAEVG [...]

Štefan Grajcár v TA3: Kariérová výchova je úlohou všetkých učiteľov, nie len kariérového poradcu

Štefan Grajcár zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vystúpil 17.7.2019 v štúdiu TA3 v relácii zameranej na zmeny v systéme kariérového poradenstva v školstve. Celý rozhovor trvá okolo 14 minút, okrem iného v ňom Štefan hovorí aj nasledovné: V kariérovom poradenstve v školstve si zamieňame cieľ s prostriedkom: Deti sme sa prestali pýtať, [...]

Zverejnili sme výzvu na riešenie celoživotného kariérového poradenstva v programoch demokratických politických strán

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oslovilo predstaviteľov demokratických politických strán s výzvou, aby vo svojich programových dokumentoch rozpracovali aj problematiku kariérového poradenstva. Uvedomujeme si, že v súčasnej situácii existuje množstvo oblastí, ktoré si na Slovensku zasluhujú prioritné riešenie. Sme ale presvedčení, že investícia do ľudského kapitálu občanov je dôležitou súčasťou komplexného rozvoja našej [...]

Komuniké ICCDPP: Štáty potrebujú medzisektorové stratégie pre politiky a služby rozvoja kariéry

Medzinárodné sympózium pre rozvoj kariéry a verejnú politiku, ktoré sa konalo v nórskom Tromsø v dňoch 17-20. Júna 2019, zverejnilo na svojej stránke komuniké "Priviesť rozvoj kariéry do neistej budúcnosti: Zaisťovanie prístupu, integrácie a inovácie". (Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation). V spolupráci so slovenským centrom Euroguidance prinášame [...]

Národná cena kariérového poradenstva 2019: Prihlasovanie príspevkov predĺžené do 15.júla!

Aktualizácia: Stále máte možnosť zapojiť sa do súťaže. Prihlasovanie príspevkov bolo predĺžené do 15. júla.  Aj tento rok je Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spoluorganizátorom súťaže "Národná cena kariérového poradenstva". Do konca júna môžete prihlásiť aj váš príspevok!     Prečo sa do súťaže prihlásiť?  možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou [...]

Riadenie kvality v kariérovom poradenstve: Správa z analýzy 21 európskych štandardov kvality

QUAL-IM-G je projekt financovaný z programu Erasmus +. Jeho cílem vybrat vhodné systémy, nástroje a postupy hodnocení kvality z již realizovaných projektů a praxe kariérového poradenství. Vycházel z toho, že v zapojených zemích se k vývoji standardů kvality na podporu jednotlivých odborníků a organizačních postupů došlo odlišnými cestami. Projekt zkoumal současné národní a nadnárodní procesy hodnocení [...]

Sympózium ICCDPP: Záujem o kariérové poradenstvo rastie na celom svete

V dňoch 17.-20. júna 2019 sa v nórskom meste za polárnym kruhom Tromsø koná Sympózium Medzinárodného centra pre kariérový rozvoj a verejnú politiku (ICCDPP). Zídu sa na ňom delegácie z 34 krajín, aby zdieľali skúsenosti z implementácie politík v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Sympózium sa koná v dvojročnej periodicite od roku 1999. Minulý týždeň boli zverejnené dokumenty, ktoré [...]

By |2019-06-15T20:05:24+02:0013. jún, 2019|O kariérovom poradenstve|

Vyvíjame sebaskúsenostný výcvikový kurz pre poradcov

Nástroje a metodiky, ktoré poradca používa sú síce dôležité, omnoho dôležitejší je však samotný poradca a jeho “vnútorný stav” (inner state), ktorý by podľa spoluautorov pripravovaného kurzu mal byť založený na “dialogickej mysli” (dialogical mind). Toto je jedna z hlavných myšlienok projektu EDECO (European development of Counsellors), na ktorom participujú aj niektorí členovia nášho združenia. [...]

Letná škola kariérového poradenstva 2019: Práca s motiváciou a zmenou

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizuje už 3. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Tentokrát aj v spolupráci s našimi kolegami z českého Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry. Letná škola kariérového poradenstva bude prebiehať 8.-9. júna v Pezinku (Vinársky dom, Pezinok, www.vinarskydom.sk). Jej program je koncipovaný tak, aby bola prínosom pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. [...]

Ministerstvo školstva sa pripojilo k Berlínskej deklarácii o validácii predchádzajúceho učenia sa

Prinášame tlačovú správu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu k Berlínskej deklarácii. Táto hovorí o základných prvkoch systému uznávania predchádzajúceho učenia sa, pričom na poprednom mieste je dostupnosť poradenskej podpory. Téme validácie sme sa venovali aj v článku Systém overovania kvalifikácií: nezostaňme pri preskúšavaní a bez poradenstva. O tom, či a akým spôsobom boli tieto pripomienky [...]