Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

Slovenské služby zamestnanosti zanechali na medzinárodnej konferencii “Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete” veľmi pozitívny dojem

O tom, že kariérové poradenstvo na slovenských úradoch práce naberá na význame a na kvalite, svedčí aj silné zastúpenie odborných poradcov a metodikov Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na konferencii „Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete“. Táto prestížna medzinárodná konferencia sa uskutočnila v Prahe v dňoch 10. – 11. novembra 2017 a [...]

By | 2017-11-16T16:17:30+00:00 15. november, 2017|Akcie a aktivity|

Týždeň celoživotného poradenstva 2017: Príďte na úrad práce za kariérovým poradenstvom

Počas Týždňa celoživotného poradenstva, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. až 24. novembra 2017, dáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny do pozornosti možnosť využitia odborných poradenských služieb pre všetkých občanov prostredníctvom aktivity „Na úrad práce za kariérovým poradenstvom“. Osobitne počas tohto týždňa môžu všetci občania kontaktovať odborného poradcu vo svojom okrese a dohodnúť si [...]

Kariéroví poradcovia a revolúcia sociálnej spravodlivosti: Reportáž z konferencie “Kariérové poradenstvo v meniacom se svete”

Medzinárodná konferencia "Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete" sa konala v Prahe v dňoch 10. až 11. novembra 2017.  Obsah konferencie bol zameraný na význam kariérového poradenstva a podpory kariérového rozvoja jednotlivca v kontexte zmien spoločnosti. Konferencia bola organizovaná Centrom Euroguidance v ČR v spolupráci s Katedrou andragogiky a personálneho riadenia FF Univerzity karlovej. Konferenciu [...]

By | 2017-11-12T16:21:21+00:00 12. november, 2017|Akcie a aktivity|

WWW.WORKNAVIGATOR.SK – nový on-line sprievodca pri hľadaní povolania

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku "Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost" (Tristram Hooley, Ronald G. Sultana), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Ročník 6, číslo 11, 2017): Tento článok píšem ako technický partner riešenia www.worknavigator.sk. Preto možno niektoré formulácie nebudú profesne úplne správne. Mojim hlavným cieľom je jednoducho [...]

Kvalita potrebuje kontinuitu: správa z workshopu “Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve” v Bratislave

Regionálny workshop s týmto názvom sa uskutočnil v stredu 25. októbra 2017 popoludní, či v tomto jesennom a skoro sa zmrákajúcom čase už skôr v podvečer v zasadačke SAAIC na Križkovej ul. 9, sídle Národnej agentúry Programu Erasmus+, ktorej súčasťou je aj slovenské centrum Euroguidance. Nebola to náhoda, že sme workshop venovali práve téme kvality [...]

By | 2017-11-06T21:25:02+00:00 6. november, 2017|Akcie a aktivity|

Týždeň celoživotného poradenstva 2017: Pomôžte propagovať kariérové poradenstvo pre všetkých!

Týždeň celoživotného poradenstva sa v roku 2017 uskutoční od 20. do 24. novembra a je príležitosťou zviditeľniť tých, ktorí poradenské služby na Slovensku poskytujú, ale najmä spropagovať význam kariérového plánovania, kariérového poradenstva, pri rozvoji kariéry, rozhodovaní o voľbe štúdia, povolania a zamestnania. Pre rok 2017 oslovilo Centrum Euroguidance Slovensko ako partnera a spoluorganizátora Združenie [...]

Týždeň celoživotného poradenstva prináša bezplatné kariérové poradenstvo – príďte na kávu s kariérovým poradcom

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Mnohí z nás si v určitom momente kládli tieto otázky. Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých podmienok a za akú cenu budú pracovať. Ak o zmene povolania premýšľate, už v novembri [...]

Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2017: reportáž z odovzdávania cien

Hoci sa vo štvrtok, 14. septembra 2017, pomaly ale iste schyľovalo k búrke, v hoteli Saffron v Bratislave panovala počas celého trvania konferencie slnečná atmosféra. Dobrá pohoda bola spôsobená nielen tým, že organizátori – centrum Euroguidance v Bratislave a SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) vyhlasovali výsledky už 9. ročníka tejto súťaže. Stretli sa [...]

By | 2017-11-06T21:25:43+00:00 20. október, 2017|Novinky|

Duševné zdravie na pracovisku: ako môže pomôcť kariérový poradca?

Svetový deň duševného zdravia sa koná každoročne 10. októbra - v roku 2017 bolo jeho témou zdravie v práci. Svetová zdravotnícka organizácia sa na svojej stránke téme duševného zdravia na pracovisku venuje pomerne podrobne. Ako kľúčové fakty uvádza, že práca je dobrá pre duševné zdravie ale negatívne pracovné prostredie môže viesť k fyzickým aj psychickým [...]

By | 2017-10-17T11:25:57+00:00 17. október, 2017|O kariérovom poradenstve|

Ak chceme kvalitnejšie poradenstvo, musíme venovať čas lepšiemu pochopeniu vývoja trhu práce

Jednou z kľúčových kompetencií pracovníkov aktívnych v oblasti kariérového poradenstva je, okrem poskytovania klasického poradenstva, zručnosť poznávať to, ako sa mení a vyvíja trh práce. V zásade je potrebné, aby poradca dokázal aspoň stručne zhodnotiť určité trendy s ohľadom na regionálne, národné a medzinárodné možnosti. Aj keď sa v rámci kariérového poradenstva snažíme pomôcť klientom, aby preberali zodpovednosť za svoje [...]

By | 2017-11-06T21:26:08+00:00 12. október, 2017|Novinky|