Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

Krátke zamyslenie nad jednou z požiadaviek Nežnej revolúcie

Tieto dni sú naplnené spomienkami na udalosti v druhej polovici novembra 1989, obdobia, pre ktoré sme neskôr našli pomenovanie November 2019, Nežná či Zamatová revolúcia 1989. Naše Združenie má vo svojich Stanovách uvedené okrem iného aj to, že sme nepolitickým záujmovým združením, preto sa tu nebudem púšťať do nejakých politických či ideologických úvah, ktoré November 1989 [...]

By |2019-11-18T13:49:57+01:0017. november, 2019|O kariérovom poradenstve|

Týždeň kariéry prináša príležitosti pre propagáciu služieb kariérového rozvoja

Centrum Euroguidance Slovensko so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry ohlásili ďalší ročník Týždňa kariéry, ktorý sa bude konať 2.- 6. decembra 2019. Cieľom je zviditeľniť existujúce služby a ponuku kariérového poradenstva a rozvoja kariéry čo najširšiemu publiku, ale aj podporiť nové iniciatívy v tejto oblasti. Prečo sa zapojiť do Týždňa kariéry? Aby ľudia vedeli, [...]

Kvalita v kariérovom poradenstve: Otvárame certifikáciu poradcov a poskytovateľov

Po takmer troch rokov prípravných prác a pilotného testovania prináša Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi štandard kvality, ktorý prináša spoločné porozumenie základných princípov a cieľov kariérového poradenstva naprieč rôznymi sektormi a možnosť overenia kvality poskytovanej služby a identifikáciu možností jej zlepšenia. Spolu so štandardom kvality [...]

Vyhlásení víťazi Národnej ceny kariérového poradenstva 2019

Už po jedenástykrát sa na Slovensku odovzdávali ocenenia v súťaži Národná cena kariérového poradenstva organizáciám a ľuďom, ktorí vytrvalo pracujú na skvalitňovaní a zlepšovaní dostupnosti služieb kariérového poradenstva. Cenu organizuje centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu [...]

By |2019-10-25T08:15:28+01:0025. október, 2019|Akcie a aktivity|

Združenie získalo cenu AIVD za popularizáciu vzdelávania dospelých

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 21.októbra po druhýkrát odovzdala cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je ocenením práce osobností alebo inštitúcií v tejto oblasti. Ocenenie za popularizáciu vzdelávania dospelých získalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Ocenená bola päťročná činnosť ZKPRK v oblasti vzdelávaní poradcov, propagácie kariérového poradenstva a v [...]

Zmudri.sk a ZKPRK prinášajú nové vzdelávacie videá pre stredoškolákov

Projekt Zmudri.sk v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vytvorili pre stredoškolákov nový vzdelávací kurz o výbere povolania a vysokej školy. „Dlhodobo sa snažíme mladým ľuďom prinášať užitočný obsah, ktorý im umožní lepšie sa zorientovať v osobnom i občianskom živote. Zamerať sa na výber povolania bolo preto pre nás logickým pokračovaním tejto práce,“ hovorí [...]

Národná cena kariérového poradenstva 2019: hlasovanie o cenu verejnosti je otvorené

Súťažná prehliadka Národná cena kariérového poradenstva už 11 rokov predstavuje to najlepšie z praxe kariérového poradenstva na Slovensku. Účastníkom prináša možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou komunitou, nadviazať nové partnerstvá a vymieňať si skúsenosti so širšou komunitou kariérového poradenstva. Každý rok odborná porota zložená z rešpektovaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva [...]

Školenia odborného kariérového poradenstva pre ľudí pracujúcich s mládežou

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. „Proces voľby povolania a plánovania svojej budúcnosti mladých ľudí je výrazne ovplyvnený osobnostnými predpokladmi osôb, ktoré sa s mládežou priamo stretávajú a pracujú s ňou. Náš vzdelávací [...]

By |2019-10-02T20:29:27+01:006. október, 2019|Dobrá prax|

Komunitné stretnutia mamičiek na úrade práce

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Byť mamou je mnohokrát najväčšou prekážkou pri nástupe do zamestnania. Tieto ženy sú často diskriminované zamestnávateľmi, ktorí sú mylne presvedčení, že takéto ženy nebudú môcť [...]

Orientačná diagnostika motivuje žiakov gymnázia k využitiu kariérového poradenstva na škole

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj školský psychológ a kariérový poradca Róbert Rácz, pracujúci na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci. „Hlavným cieľom bolo porovnať jednotlivé triedy z hľadiska ich záujmovej štruktúry a tiež poskytnúť žiakom počas individuálnych konzultácii spätnú väzbu [...]

By |2019-10-02T20:23:42+01:004. október, 2019|Dobrá prax|