Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

Kam na vysokú? Pomôžu kariéroví poradcovia v šiestich krajských mestách.

Výstava Kam na vysokú 2018 - RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia [...]

Kariérové poradenstvo na úradoch práce: podľa EU treba robiť viac!

Meniaci sa svet práce vyžaduje aj novú rolu pre verejné služby zamestnanosti. Do popredia sa dostáva koncept „tranzitívneho trhu práce“, v ktorom sa kariérové dráhy občanov skladajú zo série prechodov a zmien, ktoré v sebe obsahujú príležitosti aj riziká. Individuálne kariéry sú čím ďalej tým bohatšie a rôznorodejšie a toto musí reflektovať aj činnosť úradov [...]

Kariérové kolegovanie 2018: pozvánka na novoročné regionálne kluby ZKPRK

Pozývame všetkých kariérových poradcov na novoročné regionálne kluby Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry "Kariérové kolegovanie 2018". Kluby budú zamerané najmä na odborný rozvoj kariérových poradcov, ale aj na diskusiu so zástupcami Rady Združenia a hľadanie spoločných inšpirácií pre rok 2018. Na aké odborné témy sa môžete na regionálnych kluboch tešiť? Metóda "Sen - [...]

Ako dopadol Týždeň celoživotného poradenstva 2017: viac ako 40 aktivít v dvadsiatich mestách

A je to za nami! 20. - 24. novembra 2017 sa konal Týždeň celoživotného poradenstva, ktorý bol tento rok prvýkrát organizovaný v spolupráci medzi centrom Euroguidance Slovensko a Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Cieľom TCP je propagovať existujúce služby celoživotného poradenstva a stimulovať dopyt a ponuku poskytovania služieb celoživotného poradenstva na Slovensku. [...]

Ako je na tom kariérové poradenstvo na základných školách? Zápisky z workshopu s výchovnými poradcami

Národné kariérne centrum pokračuje v organizovaní výstav zameraných na prezentáciu stredných a vysokých škôl, ktoré sú určené najmä žiakom základných a stredných škôl, ale aj rodičom, učiteľom a výchovným poradcom. Výstavy majú prispieť lepšej orientácii žiakov pri výbere strednej či vysokej školy, sú však aj príležitosťou pre stretnutia zástupcov škôl s vybranými zamestnávateľmi v regióne. [...]

By | 2017-12-12T16:35:14+00:00 12. december, 2017|Akcie a aktivity|

JobSpoTT Trnava 2017 : atraktívny veľtrh práce inak a s kariérovým poradenstvom

JobSpott v Trnave, ktorý sa tento rok konal 7. 11. v Mestskej športovej hale, bol pre mňa zaujímavou skúsenosťou. Dalo by sa predpokladať, že keď podobné akcie poradca navštevuje často, tak už ani nerozoznáva kde je a len si sadne za svoj stolík a „poradcuje“ vo veľkom :) . Ale za svoju krátku cestu kariérovej [...]

By | 2017-11-22T10:42:03+00:00 20. november, 2017|Akcie a aktivity|

Slovenské služby zamestnanosti zanechali na medzinárodnej konferencii “Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete” veľmi pozitívny dojem

O tom, že kariérové poradenstvo na slovenských úradoch práce naberá na význame a na kvalite, svedčí aj silné zastúpenie odborných poradcov a metodikov Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na konferencii „Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete“. Táto prestížna medzinárodná konferencia sa uskutočnila v Prahe v dňoch 10. – 11. novembra 2017 a [...]

By | 2017-11-16T16:17:30+00:00 15. november, 2017|Akcie a aktivity|

Týždeň celoživotného poradenstva 2017: Príďte na úrad práce za kariérovým poradenstvom

Počas Týždňa celoživotného poradenstva, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. až 24. novembra 2017, dáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny do pozornosti možnosť využitia odborných poradenských služieb pre všetkých občanov prostredníctvom aktivity „Na úrad práce za kariérovým poradenstvom“. Osobitne počas tohto týždňa môžu všetci občania kontaktovať odborného poradcu vo svojom okrese a dohodnúť si [...]

Kariéroví poradcovia a revolúcia sociálnej spravodlivosti: Reportáž z konferencie “Kariérové poradenstvo v meniacom se svete”

Medzinárodná konferencia "Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete" sa konala v Prahe v dňoch 10. až 11. novembra 2017.  Obsah konferencie bol zameraný na význam kariérového poradenstva a podpory kariérového rozvoja jednotlivca v kontexte zmien spoločnosti. Konferencia bola organizovaná Centrom Euroguidance v ČR v spolupráci s Katedrou andragogiky a personálneho riadenia FF Univerzity karlovej. Konferenciu [...]

By | 2017-11-12T16:21:21+00:00 12. november, 2017|Akcie a aktivity|

WWW.WORKNAVIGATOR.SK – nový on-line sprievodca pri hľadaní povolania

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku "Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost" (Tristram Hooley, Ronald G. Sultana), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Ročník 6, číslo 11, 2017): Tento článok píšem ako technický partner riešenia www.worknavigator.sk. Preto možno niektoré formulácie nebudú profesne úplne správne. Mojim hlavným cieľom je jednoducho [...]