Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

50 odtieňov kvality: benchmark Gatsby a depsychologizácia kariérového poradenstva v školstve

"Ja len potrebujem nejaký test, ktorý mi povie, na akú prácu sa hodím..." Každý kariérový poradca sa s takýmito očakávaniami klientov pravidelne stretáva: zobrať na seba rolu veštice s krištáľovou guľou, ktorá vie o klientovi viac, než on sám. O škodlivosti tohto prístupu sme už písali: namiesto rozvoja samostatnosti v klientovi posilňuje závislosť na poradcovi, [...]

By | 2018-03-24T10:52:12+00:00 22. marec, 2018|Kvalita|

50 odtieňov kvality, alebo ako to robia Francúzi

Séria článkov "50 odtieňov kvality" približuje slovenskej odbornej komunite kariérového poradenstva vybrané príklady európskej dobrej praxe z oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve. Články vznikli ako výsledok práce v projekte QUAL-IM-G, v ktorom Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spolupracuje so slovenskými a zahraničnými partnermi na tvorbe národných štandardov kvality pre kariérové poradenstvo. Celoživotné [...]

By | 2018-03-23T16:23:38+00:00 21. marec, 2018|Kvalita|

Krátke správy zo sveta: newsletter IAEVG, CEDEFOP a ČR

IAEVG Z najnovšieho, februárového čísla newslettra Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesiné poradenstvo (IAEVG), ktorej kolektívnym členom je od marca minulého roka aj naše Združenie, vyberáme: V úvode nájdeme príhovor prezidentky IAEVG, pani Suzanne Bultheel – začína želaním všetkého dobrého v novom roku 2018 a pokračuje krátkym návratom k poslednej konferencii IAEVG, ktorá sa konala na prelome novembra a decembra 2017 [...]

By | 2018-03-08T23:03:58+00:00 7. marec, 2018|Akcie a aktivity|

Ministerstvo školstva: Kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témou

Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR uviedol, že kariérová výchova sa na základných a stredných školách stane prierezovou témou, obsahom ktorej bude napríklad rozvoj zručnosti žiakov pre riadenie vlastnej kariéry. Rezort školstva uviedol, že v legislatívnom procese je návrh právnej úpravy tohto druhu poradenstva v systéme regionálneho školstva. Úpravu si vyžiadala spoločenská potreba [...]

Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov: kariérové poradenstvo v personálnych procesoch

V piatok 23. 2. 2018 sa Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry zúčastnilo podujatia "Raňajky s kariérou". Na tomto pravidelnom stretnutí ľudí z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, ktoré organizuje portál Kariéra.sk, sa za ZKPRK zúčastnili Eva Uhríková (Navigácia v povolaní) a Tomáš Šprlák, aby predstavili možnosti využitia kariérového poradenstva v personálnych procesoch [...]

Ako dopadla “roadshow” Kam na vysokú 2018: dojmy študentov a poradcov

V roku 2018 bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry opäť odborným garantom série veľtrhov "Kam na vysokú". V šiestich mestách sa vystriedalo 12 poradcov, ktorí poskytli kariérové poradenstvo stovkám študentov. Napriek organizačnej náročnosti má táto aktivita veľký význam pre propagáciu kariérového poradenstva a prináša svoje plody: z roka na rok záujem študentov a [...]

Komuniké IAEVG k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETs

Pri príležitosti konferencie Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) „Poradentvo v prospech budovania budúcnosti“, výbor IAEVG zverejňuje nasledovnú tlačovú správu/ vyhlásenie k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETS (mladí ľudia, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a ani nepracujú). Komuniké bolo prijaté na konferencii IAEVG, ktorá sa konala v dňoch 29. [...]

ZKPRK a VUDPaP podpísali memorandum o spolupráci pre multidisciplinárne poradenstvo na školách

Dňa 18. januára 2018 podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva Peter Lukáč, riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (ďalej „VÚDPaP“) a  Tomáš Šprlák, predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej „ZPKPRK“). Memorandum podpísali na pôde VÚDPaP v Bratislave. Memorandum je základom pre spoluprácu medzi VÚDPaP a ZKPRK pri rozvoji a [...]

Darujte 2% dane na lepšie kariérové poradenstvo pre všetkých

Chceme, aby mal na Slovensku každý človek pri výbere alebo zmene povolania možnosť obrátiť sa na niekoho, kto mu dokáže odborne poradiť a poskytnúť podporu pri rozhodovaní sa. Kariérové poradenstvo sa týka žiakov pri výbere štúdia, nezamestnaných, ktorí si hľadajú nové pracovné uplatnenie alebo rekvalifikačný kurz, ale aj zamestnancov, ktorí uvažujú o zmene profesie. Táto [...]

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (ročník 6, číslo 12)

Časopis “Kariérové poradenstvo v teórii a praxi” ľuďom z oboru netreba predstavovať. Vydáva ho slovenské centrum Euroguidance a odborné články a príspevky domácich autorov sú recenzované redakčnou radou. Časopis vychádza elektronicky dvakrát ročne a je k dispozícii na tejto adrese. V najnovšom čísle si môžete prečítať napríklad aj o nasledovných témach: Čo chýba v kariérovom [...]