Etický kódex

/Etický kódex
Etický kódex 2017-07-25T13:10:14+00:00

Členovia Združenia sa riadia etickými štandardmi vypracovanými Medzinárodnou asociáciou vzdelávacieho a profesijného poradenstva IAEVG. K dispozícii sú na prebratie v slovenskom preklade, ako aj v originálnej verzii na stránke IAEVG.

Etický kódex ZKPRK