Kariérové poradenstvo - výcvik
http://www.karieroveporadenstvo.sk/

Akreditovaný výcvikový program Kariérové poradenstvo. Pomôžme spolu ľuďom byť úspešnými a naplniť ich sen. Spoločnostiam mať správnych ľudí na správnych miestach. Ste kariérový, či personálny poradca, kouč alebo konzultant a hľadáte inšpiráciu? Ste tréner, lektor alebo učiteľ a chcete priniesť nové pohľady a metódy do svojho štýlu? Pracujete s rozvojom ľudí a ich kariéry a túžite posilniť svoje kompetencie? Ste študent pracovnej psychológie a ďalších odborov venujúcich sa oblasti profesijného smerovania človeka? Zaujíma vás vlastný sebarozvoj a jeho aplikácia do života a práce? Ste na správnom mieste! Výcvikom kariérového poradenstva získate nové poznatky, prístupy a pohľady na tému povolania a kariéry.

Centrum Euroguidance Slovensko
http://www.saaic.sk/euroguidance/

Centrum existuje ako súčasť európskej siete Euroguidance a pôsobí na základe kontraktu EAC EA s finančnou podporou Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bilancia kompetencií
http://bilanciakompetencii.sk/

Bilancia kompetencií je európsky prístup kariérového poradensktva, ktorý sa na Slovensku presadzuje najmä v oblasti zamestnanosti. Typický je v ňom dôraz na dokumentáciu a uznávanie nadobudnutých zručností prostredníctvom portfólia.

KomposyT
http://www.komposyt.sk/

Komplexný poradenský systém VÚDPaP. Stránka s informáciami o projekte a s bohatými informačnými zdrojmi o kariérovom poradenstve.

Adventures in career development
https://adventuresincareerdevelopment.wordpress.com/

Blog o kariérovom poradenstve a súvisiacich témach od Tristrama Hooleyho (International Centre for Guidance Studies).

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi
http://www.saaic.sk/casopiskp.html

Odborný recenzovaný časopis o kariérovom poradenstve. Vychádza v elektronickej podobe dvakrát ročne a prináša prehľad diania v oblasti kariérového poradenstva na Slovensku a vo svete.

Evropská kontaktní skupina
http://www.ekscr.cz/cs/publikace

Táto všestranne aktívna neziskovka okrem iného produkuje a na svojej stránke publikuje kvalitné príručky a metodické materiály z oblasti kariérového poradenstva.