Loading Events

Srdečne Vás pozývame na záverečnú konferenciu projektu podporeného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z Operačného program Efektívna verejná správa: “Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých”Projekt prebiehal na celom území Slovenska od mája 2018 a končí sa záverečnou konferenciou v apríli 2020.

Konferencia má za cieľ prezentovať naše zistenia a odporúčania v oblasti vzdelávania dospelých predovšetkým pre mestá a samosprávne kraje. Našim zámerom bolo zistiť prečo Slovensko v európskych štatistikách o účasti dospelej populácie na vzdelávaní dosahuje v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ iba slabé 4% (2019). Čo môžeme urobiť preto, aby sa účasť dospelých zvýšila na plánovaných 10% (2020)?  Prečo je vzdelávanie dospelých dôležité a aké sú jeho benefit pre regióny?

Na mapovaní informácií, ich vyhodnotení a vypracovaní návrhov riešení a odporúčaní pre regióny sa zúčastnilo celkovo 20 expertov predovšetkým z partnerských organizácií v projekte. V partnerských organizáciách sú reprezentované organizácie vzdelávania dospelých z každého sektora. Na projekte sa zúčastnili: ministerstvo školstva, ŠIOV, samosprávy, vysoké školy, SŠ, súkromní poskytovatelia VD, mimovádne organizácie, kultúrne ustanovizne (múzeá, knižnice, osvetové strediská), AIVD, zamestnávatelia, ÚPSVARy ai.

V prípade, že Vás táto problematika zaujíma budeme radi, ak si zarezervujete termín konferencie: 23.4.2020, Vedecký park UK, Bratislava. Ďalšie informácie spolu s programom a registráciou budeme posielať v polovici marca 2020. Viac informácií o projekte sa dozviete na www.ainova.sk/sk/moved/.

Zdieľať obsah:

Go to Top