/Porozprávajme sa
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Školský projekt, cieľom ktorého je predstaviť žiakom úspešných absolventov našej školy, s ktorými sa môžu žiaci stotožniť a nechať sa nimi motivovať. Absolventi školy budú so žiakmi diskutovať o svojich profesionálnych začiatkoch a profesionálnych úspechoch, o tom, čo pre nich práca znamená a čo je pre ich kariérny rast dôležité.

Okrem absolventov sa žiakom predstavia aj potenciálni zamestnávatelia, ktorí žiakom odprezentujú svoje organizácie, uvedú možné bonusy v práci a motiváciu, prečo pracovať práve u nich.