/Letná škola kariérového poradenstva 2022: 10.-11. jún
Nahrávam Udalosti

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizujú 5. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA.

Letná škola kariérového poradenstva 2022 sa uskutoční prezenčne 10.-11. júna v kongresovej miestnosti SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene (Divadelná 3).

Témou Letnej školy kariérového poradenstva 2022 bude reflexia dopadu pandémie na prácu kariérových poradcov a ich podpora pri rozvíjaní poradenských kompetencií a zvyšovaní kvality služieb kariérového poradenstva.

Podujatie je určené tak skúseným, ako aj začínajúcim kariérovým poradcom a poradkyniam naprieč organizáciami a sektormi.


PROGRAM

10. jún 2022

16:00 – 17:00 Otvorenie a úvodná diskusia

 • Čo nás naučila pandémia?
 • Ako sa zmenili nároky na kariérových poradcov a poradkyne?
 • Aké výzvy stoja pred KP v budúcnosti?

17:00 – 19:30 Paralelné workshopy

 • K čemu nás kariérové poradce vyzývá VUCA doba? (Kamila Bolfová)
  Zážitkový workshop, v kterém vám nabídnu prožít, k čemu nás vyzývá nejistá VUCA (nestabilní, nejistá, složitá a nejednoznačná) doba a společně budeme hledat jaké zdroje můžeme jako kariéroví poradci využívat, abychom nepodlehli, ale vyšli posilnění a s novými pohledy na svoji práci. Jak v tom nebýt sám/sama, jak si uvědomit svoji jedinečnost i svoji moc kariérového poradce/poradkyně a jak je nezbytná vzájemná spolupráce.
 • Rôzne podoby migrácie  a kariérové poradenstvo
  Počas workshopu sa o svoje skúsenosti s kariérovým poradenstvom pre utečencov podelia Maja Jašsová a Katka Štukovská, ktoré dlhodobo spolupracujú s neziskovou organizáciou Mareena a pomohli organizácii vytvoriť a realizovať poradenský program pre utečencov a cudzincov žijúcich na Slovensku. Spoločne sa zamyslíme nad rôznymi potrebami migrantov pri ich adaptácii na trh práce a ako ich môžeme v kariérovom poradenstve napĺňať. Ich skúsenosti doplní Alice Mullerová z českého Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, ktorá je zapojená do projektov komunitného centra Inbáze zameraných na kariérové poradenstvo a integráciu migrantov na trh práce.

20:00 Spoločná večera (pozvanie od Euroguidance a ZKPRK)

11. jún 2022

09:00 – 12:00 Predstavenie online kurzu „Kariérové poradenstvo pre 21. storočie“

 • ZKPRK od roku 2020 spolupracuje s medzinárodnými partnermi na vývoji online kurzu „Kariérové poradenstvo pre 21. storočie“. Na Letnej škole kariérového poradenstva 2022 bude tento nástroj prvýkrát predstavený kariérovým poradkyniam a poradcom na Slovensku. Účastníci Letnej školy si budú môcť v skupinách prejsť vybranými praktickými cvičeniami v 4 tematických oblastiach: 1) Orientácia vo svete práce; 2) Profesijný rozvoj; 3) Kariérové vzdelávanie; 4) Meniaca sa rola kariérových poradcov

Kurz bol vyvinutý v rámci projektu „E-learning for Career Guidance Practitioners“ (C-Course), ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+ (číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA204-078378).

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 Význam mentoringu a supervízie v kariérovom poradenstve (Eva Uhríková, Petra Blahovcová)

 • Eva Uhríková a Petronela Blahovcová predstavia mentoring a supervíziu ako účinné nástroje, ktoré podporujú rozvoj vedomostí, profesionálnych kompetencií, sebavedomia a emočnej pohody kariérových poradcov. Účastníci  workshopu sa dozvedia o teoretických základoch mentoringu a supervízie a následne si na sebe zažijú vybrané mentoringové a supervízne techniky. Peter Csóri doplní workshop o svoje praktické skúsenosti z realizácie mentoringového programu pre výchovných a kariérových poradcov v Banskobystrickom kraji.

15:00 Ukončenie letnej školy


Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity, ale najneskôr do 31. mája 2022.

Registračný formulár: https://forms.gle/73dqkMccjrBCHkcz6