/Objav svoje ikigai a cestu k jeho naplneniu
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

*VYNIKAJTE V CHUTI DO ŽIVOTA*
Cieľom japonského konceptu ikigai, prvoplánovo nie je šťastie a ani dlhovekosť, cieľom je identifikovať v čom sme dobrí a ako sa tomu venovať s chuťou a radosťou, s využívaním plného svojho potenciálu.
Šťastie sa dostaví spolu so sebavedomím zrelej osobnosti, lebo cítite, že sa venujete tomu, čo má zmysel – to vám dodáva životnú motiváciu, silu každé ráno vstávať z postele a tešiť sa, čo vám nový deň zas prinesie.

Rovnako sa k téme vyjadruje aj Hyrum Smith, autor, ktorý hovorí o vnútorných hodnotách, kritériách, ktoré keď budeme rešpektovať, získame kontrolu nad svojím časom i životom, totiž:
• všetko naše konanie vychádza z našich prioritných hodnôt a ak si stanovíme ciele, ktoré im nezodpovedajú, môže sa nám podariť množstvo práce, ale nikdy sa nebudeme cítiť úplne spokojní, budeme zaneprázdnení, ale nie produktívni!!!
• je nevyhnutné sústrediť sa na rozpoznanie hodnôt, ktoré sú našimi prioritami, lebo nám to pomôže lepšie si stanoviť ciele a rýchlejšie a správnejšie sa v súlade s naším presvedčením rozhodnúť

*VYNIKAJTE V CHUTI DO ŽIVOTA*
Cieľom nášho 2-dňového workshopu, bude spoznanie a rozvoj osobného potenciálu – od talentov a snov, k schopnostiam a realizácii: workshop plný interakcií, so skupinovým koučingom a následnou možnosťou pokračovať v sebarozvoji individuálne.

• identifikovať to, v čom ste dobrí, čo vám robí radosť a čo navyše dá niečo aj ostatným

A ďalej to už pôjde ľahko, ako povedal Dale Carnegie “Ak máš fokus na ľuďoch, úspechu a peniazom sa nevyhneš.”

Počas tohto stretnutia, spolu preskúmame oblasti vašich životných hodnôt, kde je vaša radosť a plnosť, aké sú vaše túžby, sny, talenty, schopnosti a zručnosti, ako je k tomu vystavaná vaša osobnosť. Budeme odhaľovať poklad ukrytý vo vás a cestu ako ho v živote rozvinúť a zúročiť.

Tento workshop je určený:
• všetkým, ktorí hľadajú svoje poslanie, životnú vášeň, seba, svoj zmysel života
• čo chcú zmeniť prácu, nájsť správnu školu, či pre seba vhodné pracovné a životné zaradenie

Max 6 účastníkov

ČO TEDA BUDEME ROBIŤ, aby sme aj my objavili svoje ikigai?
• Pozrieme sa na to, čo vás v živote robí spokojnými, kde máte rezervy a čo by ste mohli zmeniť
• Aké hodnoty sú pre váš život a prácu kľúčové, čo poháňa vaše emócie a motiváciu
• Work – life balance: kde vaše koleso rovnováhy pokrivkáva a čo s tým môžete urobiť
• Aké je vaše vysnívané povolanie, ktoré túžby sú motorom vášho života – skupinový koučing, práca s imagináciou a tvorivými technikami
• Ako súvisí vaša osobnosť s vaším povolaním, čo sú vaše silné a slabé stránky, čím ste jedinečný, kde sú vaše nepomenované možnosti a ako prípadné hrozby ošetriť (osobnostný psychologický test a analýza výsledkov)
• Tvorba osobného konceptu – poskladáme puzzle vášho smerovania, vytiahneme kľúčové prvky a vytvoríte si vlastný plán IKIGAI na A4, ktorý si môžete doma umiestniť na viditeľné miesto
• Aké konkrétne kroky môžete urobiť aby ste naplnili svoje IKIGAI s uplatnením vášho plného potenciál spôsobom, ktorý vás bude baviť – tvorba akčného plánu k ďalšiemu rozvoju

Workshop bude interaktívny, súčasťou budú krátke prednášky a prezentácie v spojení s diskusiou a následne skupinovým koučingom, kde formou otázok, aktivít a tvorivosti, budete objavovať odpovede skryté vo Vás.

Tréning, workshop realizujeme aj na objednávku (Pýtajte si skupinovú zľavu)

Cena 233,-€/1 os., v sebe zahŕňa:
– Lektora
– Občerstvenie, teplý obed
– Študijné materiály
– Certifikát

Rozsah tréningu:
2-dňový intenzívny tréning / 9:30 hod – 16:30 hod