/Regionálny klub ZKPRK Zvolen: Sebapoznávanie v kariérovom poradenstve
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vo Zvolene je určený kariérovým poradcom, pracujúcim s rôznymi cieľovými skupinami a výchovným poradcom zo základných a stredných škôl. Interaktívny workshop bude zameraný na metódy a aktivity sebapoznávania v práci s mládežou.

Workshopom bude sprevádzať Andrea Ľapinová a budeme diskutovať o tom:

  • Prečo u mladých ľudí začať od sebapoznávania? Kedy začať? Načo sa zamerať?
  • Aké majú byť výstupy z kariérového poradenstva pre študentov základných a stredných škôl?
  • Ochutnávka zážitkového prístupu v poradenskej praxi.

 

Profil spíkerky:

Mgr. Andrea Ľapinová 

Kariérovému poradenstvu sa venuje od roku 2016, kedy začala pracovať ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom centre, kde pomáhala deťom, mladým ľuďom i ich rodičom predovšetkým s výberom školy, či v zorientovaní sa na trhu práce. Od roku 2018 pracovala s dlhodobo nezamestnanými ľuďmi v rámci projektu zameraného na podporu individualizovaného poradenstva v prostredí úradu práce. Od júla 2019 pracuje v občianskom združení predovšetkým s mladými dospelými, ktorí odchádzajú z centier pre deti a rodiny. Je presvedčená o tom, že v každom čase, veku a za každých okolností má každý človek rôzne možnosti, čo sa jeho kariérového smerovania týka. Predovšetkým prostredníctvom zážitkových aktivít sa snaží pomôcť mu ich nájsť, naštartovať proces jeho sebauvedomenia s jediným cieľom, ktorým je pocit vnútorného naplnenia, zmysluplnosti, spokojnosti z vykonanej práce – presne ten pocit, ktorý má i ona, keď pracuje/pomáha.

Kde: Konekt Zvolen

Kedy: 10. decembra 2019 16:00 – 18:00 

Prihlasovanie: https://forms.gle/PhcqP8b7qS3QVJj76