/“TOMORROW COMES TODAY – ZAJTRAJŠOK PRICHÁDZA DNES – TCT”
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder, člen Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Vás srdečne pozýva na záverečný workshop organizovaný v rámci programu ERASMUS+ a medzinárodného projektu sa uskutoční dňa 22. júna 2021 v čase od 15:30 hod. do 18:00 hod. v priestoroch Smart City HUB,  Obchodná 3, 811 06 Bratislava.

V rámci  workshopu Vám predstavíme aktivity nášho občianskeho združenia a budú prezentované výsledky medzinárodného projektu TCT, ktorého cieľom bolo zvyšovanie zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie a podpora partnerstva medzi zamestnávateľmi a poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy. Ďalej bude prezentovaný aktuálny medzinárodný projekt „E-kariérový poradca v meniacom sa svete 21. storočia – COMPASS“, ktorého hlavným cieľom  je podpora digitálneho poradenstva a rozvoj kompetencií odborníkov poskytujúcich kariérové poradenstvo, prostredníctvom vypracovania nového, inovatívneho, modulárneho kombinovaného vzdelávacieho programu, ktorý reaguje na výzvy 21. storočia.
 
Program:
15:15 – 15:30 Registrácia
15:30 – 15:40 Aktivity občianskeho združenia zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce
15:40 – 15:50 Prezentácia projektu “Zajtrajšok prichádza dnes – TCT” a jeho výsledkov
15:50 – 16:00 Vzdelávacie materiály pre stážistov a na podporu firemného mentoringu
16:00 – 16:30 Diskusia
16:30 – 16:40 Prestávka na občerstvenie
16:50 – 17:00 E-kariérový poradca v meniacom sa svete 21. storočia
17:00 – 17:50 World – café – Výhody, výzvy a obmedzenia online poradenstva

17:50 – 18:00 Záver

Sme veľmi radi, že workshop nám umožní po dlhej dobe virtuálnych stretnutí realizovať osobné stretnutie a výmenu skúseností v kolektíve odborníkov.
Registrácia na workshop: Tomorrow comes today  najneskôr do 18. júna 2021.
Tešíme sa na Vašu účasť!
S pozdravom
Ing. Ildikó Hanuliaková
podpredseda OZ
 
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder
Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder