/Letná škola kariérového poradenstva 2021
Nahrávam Udalosti

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizuje už 4. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Tentokrát aj v spolupráci s centrom Euroguidance a PEDAL Consulting.

Letná škola kariérového poradenstva sa uskutoční 24.-25. júna a prvý krát bude prebiehať online formou. Jej program je koncipovaný tak, aby bola prínosom pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov a pracovníkov s mládežou.

Prvý deň bude venovaný priestor hodnoteniu poradenských služieb a ich dopadu na rozvoj kompetencií mladých ľudí. Cieľom je priniesť inšpirácie cez príklady dobrej praxe z rôznych sektorov na to, ako možno rozvíjať kvalitu v kariérovom poradenstve.

Druhý deň Letnej školy bude venovaný výstupom z projektu EDECO (Európsky rozvoj poradcov) a bude prebiehať interaktívnym spôsobom. Jeho súčasťou budú paralelné zážitkové workshopy.

PROGRAM

24. jún 2021

Meranie dopadu ako nástroj skvalitňovania poradenských služieb pre mladých

10:00 – 10:15 Úvod (predstavenie projektu)
10:15 – 10:45 Keynote #1
Silvia Štefániková (PEDAL Consulting)
Ako nastaviť hodnotenie dopadov na rozvoj kompetencií mladých ľudí
10:45 – 11:15 Keynote #2
Tomáš Šprlák
Inšpiratívne príklady systémov kvality a hodnotenie dopadov v kariérovom poradenstve zo Slovenska a Francúzska
11:15 – 11:30 online networking
11:30 – 12:30 obedová prestávka
12:30 – 14:00 panelová diskusia (moderuje: Ladislav Ostroha / Euroguidance)
Michaela Mudroňová (Agentúra práce BBSK, Človek v ohrození)
Peter Csóri (Regionálne centrum kariéry vo Zvolene)
Lucia Sujová (Alternatíva – Centrum nezávislého života)
Jana Bieliková (PEDAL Consulting)
14:00 – 14:30 Záver (vyhodnotenia seminára, odporúčania)

 

25. jún 2021
12:30 – 17:00 „Dialogická myseľ je viac ako akákoľvek technika“.

Druhý deň Letnej školy kariérového poradenstedeva bude venovaný projektu Európsky rozvoj poradcov (EDECO – European Development of Counsellors), ktorý je financovaný z programu Erasmus+.

Pozývame vás na druhý deň Letnej školy, ktorý bude venovaný téme „Dialogická myseľ je viac ako akákoľvek technika“. Podujatie je záverečným seminárom Erasmus Plus projektu Európsky rozvoj poradcov (EDECO – European Development of Counsellors). Pridajte sa k nám 25. júna v čase 12:30 – 17:00. Dozviete sa a zažijete si, z akých teórií a prístupov vychádzal tréning
vytvorený v projekte. Stretnutie bude prebiehať v slovenskom a českom jazyku. Tretí workshop bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia).

Lektorky a kariérové poradkyne zo ZKPRK (Majka Jaššová, Lenka Martinkovičová, Katka Štukovská a Veronika Šebeková) a z Aspekt, z.s. (Lucie Sedláčková a Lenka Cole) prinesú teoretické, praktické, ale aj interaktívne vstupy. Ponúkame aj paralelné workshopy, v rámci ktorých:

1) si budeme rozvíjať svoje vnútorné nastavenie cez zážitkovú aktivitu Pohorie (Mountain Range) – spolu s Katkou Štukovskou a Veronikou Šebekovou;

2) preskúmame, ako nám jazyk pomáha vzájomne sa naladiť s klientom, aké sú užitočné jazykové vzorce a ako ich využívať v praxi – s Majkou Jaššovou a Lenkou Martinkovičovou;

3) preskúmame, aká je rola emócií a kognícií pre vnútorné nastavenie poradcu, či ako „lepšie“ zaobchádzať s našimi emóciami a emóciami klienta a to všetko prostredníctvom teórie, praktických cvičení a diskusií – spolu s Michaelom Beneschom z Rakúska. Tento workshop bude prebiehať v anglickom jazyku (bez tlmočenia).


Účasť na podujatí je bezplatná.

Registrácia je otvorená do 22. júna.

Registračný formulár: https://forms.gle/73dqkMccjrBCHkcz6 

Logo