/Letná škola kariérového poradenstva 2021
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizuje už 4. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Tentokrát aj v spolupráci s centrom Euroguidance a PEDAL Consulting.

Letná škola kariérového poradenstva sa uskutoční 24.-25. júna a prvý krát bude prebiehať online formou. Jej program je koncipovaný tak, aby bola prínosom pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov a pracovníkov s mládežou.

Prvý deň bude venovaný priestor hodnoteniu poradenských služieb a ich dopadu na rozvoj kompetencií mladých ľudí. Cieľom je priniesť inšpirácie cez príklady dobrej praxe z rôznych sektorov na to, ako možno rozvíjať kvalitu v kariérovom poradenstve.

Druhý deň Letnej školy bude venovaný výstupom z projektu EDECO (Európsky rozvoj poradcov) a bude prebiehať interaktívnym spôsobom. Jeho súčasťou budú paralelné zážitkové workshopy.

PROGRAM

24. jún 2021

Meranie dopadu ako nástroj skvalitňovania poradenských služieb pre mladých

10:00 – 10:15 Úvod (predstavenie projektu)
10:15 – 10:45 Keynote #1
Silvia Štefániková (PEDAL Consulting)
Ako nastaviť hodnotenie dopadov na rozvoj kompetencií mladých ľudí
10:45 – 11:15 Keynote #2
Tomáš Šprlák
Inšpiratívne príklady systémov kvality a hodnotenie dopadov v kariérovom poradenstve zo Slovenska a Francúzska
11:15 – 11:30 online networking
11:30 – 12:30 obedová prestávka
12:30 – 14:00 panelová diskusia (moderuje: Ladislav Ostroha / Euroguidance)
Michaela Mudroňová (Agentúra práce BBSK, Človek v ohrození)
Peter Csóri (Regionálne centrum kariéry vo Zvolene)
Lucia Sujová (Alternatíva – Centrum nezávislého života)
Jana Bieliková (PEDAL Consulting)
14:00 – 14:30 Záver (vyhodnotenia seminára, odporúčania)

 

25. jún 2021
12:30 – 17:00 „Dialogická myseľ je viac ako akákoľvek technika“.

Podujatie je záverečným seminárom Erasmus+ projektu Európsky rozvoj poradcov (EDECO – European Development of Counsellors). Účastníci sa dozvedia a zažíjú si, z akých teórií a prístupov vychádzal tréning vytvorený v projekte. Stretnutie bude prebiehať v slovenskom a českom jazyku. Tretí workshop bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia.

12:30  Otvorenie, Martin Martinkovič, ZKPRK
12:45 O projekte Európsky rozvoj poradcov (EDECO), Lenka Cole, Lucie Sedláčková, Aspekt, z.s.
13:00 Dialogická myseľ v poradenstve z pohľadu teórie a praxe: Konštruktivizmus, konštrukcionizmus, & postmoderne prístupy, Majka Jaššová, Lenka Martinkovičová, Veronika Šebeková, Katarína Štukovská, ZKPRK
13:30 Teoretický rámec tréningu „Dialogická myseľ je viac ako akákoľvek technika“: sociodynamicke poradenstvo, vnútorné nastavenie (inner state) & teória PSI, Lucie Sedláčková, Lenka Cole, Aspekt, z.s.
14:15 Prestávka
14:30-16:15  Paralelné workshopy* (vrátane prestávky 15 min)
Rozvíjanie vnútorného nastavenia cez zážitkovú aktivitu „Pohorie“ (Mountain range) Katka Štukovská a Veronika Šebeková
Ako jazyk prispieva k vzájomnému naladeniu sa s klientom v poradenstve? Majka Jaššová a Lenka Martinkovičová
The role of emotions and cognitions for the Inner State of a Counselor, Michael Benesch – tento workshop bude prebiehaťv anglickom jazyku bez tlmočenia
16:15 Diskusia vo formáte „rybník“
16:45  Uzavretie
*
V rámci workshopov:
1) si budeme rozvíjať svoje vnútorné nastavenie cez zážitkovú aktivitu Pohorie (Mountain Range);
2) preskúmame, ako nám jazyk pomáha vzájomne sa naladiť s klientom, aké sú užitočné jazykové vzorce a ako ich využívať v praxi;
3) preskúmame, aká je rola emócií a kognícií pre vnútorné nastavenie poradcu, či ako „lepšie“ zaobchádzať s našimi emóciami a emóciami klienta a to všetko prostredníctvom teórie, praktických cvičení a diskusií.

 


Účasť na podujatí je bezplatná.

Registrácia je otvorená do 22. júna.

Registračný formulár: https://forms.gle/73dqkMccjrBCHkcz6 

Logo