Čo Vám môže priniesť kariérové poradenstvo?

Na akú prácu sa hodím? Aké povolanie by ma bavilo? V čom som naozaj dobrá/dobrý?

Každý z nás si v určitom momente vlastného profesijného života kládol tieto otázky. V práci trávime veľkú časť nášho života, a preto tieto otázky nie sú banálne ani jednoduché. Priemerný Slovák za život vystrieda tri až štyri zamestnania. Na trhu práce firmy bojujú o zamestnancov. Máte teda možnosť vybrať si. Práve dnes je vhodná doba na zmenu, na hľadanie povolania a zamestnania, s ktorým budete naozaj spokojní. Kariérové poradenstvo Vám pomôže zistiť, čo Vás baví, v čom ste dobrý a prepojiť to s možnosťami trhu práce.

0%
Slovákov považuje zamestnanie len za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac
0%
Slovákov je nespokojných alebo veľmi nespokojných vo svojom povolaní
0%
Slovákov považuje radosť z práce za najdôležitejšie kritérium výberu

Kedy využiť kariérové poradenstvo?

Služby kariérového poradenstva je užitočné využiť v prípade, ak:

  • …nie ste spokojný vo Vašom súčasnom zamestnaní.

  • …premýšľate o zmene zamestnania alebo povolania.

  • …Vaša súčasná práca Vás nenapĺňa.

  • …chcete preskúmať svoje silné stránky, zručnosti, talenty a prepojiť ich s možnosťami trhu práce.

  • …nemôžete vykonávať Vaše súčasné povolanie zo zdravotných alebo iných dôvodov.

  • …chcete lepšie zosúladiť Vaše zamestnanie s osobným a rodinným životom.

Ako začať?

Kariérové poradenstvo nie je o niekoľkých krátkych aktivitách. Metódy k dispozícii na tejto stránke sú len „ochutnávkou“, sú ukážkou procesu, v ktorom kariérové poradenstvo môže prebiehať. Pre uspokojivý výsledok je potrebná individuálna dlhodobejšia práca s kariérovým poradcom.

Povedali o kariérovom poradenstve…

Poradenstvo mi veľmi pomohlo a cítim, že mám novú víziu do budúcnosti a nové možnosti. Ďakujem pani poradkyni za pomoc a nové nápady, možnosti a hlavne veľkú pomoc v rozhodovaní o povolaní.

Alexandra

Vďaka poradenstvu som mohol lepšie porozumieť a uvedomiť si svoje silné aj slabé stránky. Porozumieť sebe samému je pre mňa krokom k porozumeniu iných, či už budúcich kolegov v práci, či upevneniu medziľudských vzťahov v mojom okolí. Odporúčam preto každému, aby neváhal a zodpovedne sa dokázal pozrieť na svoju osobnosť, čo nie je vôbec jednoduché, ale v čom mu odborníci na kariérové poradenstvo môžu veľmi pomôcť.

Marek

Ďakujem za konzultáciu, určite mi pomohla pri mojom ďalšom rozhodovaní v profesijnom živote, vrelo odporúčam všetkým; prinieslo mi to jasnejšiu víziu a smerovanie.

Mária