A je to za nami! 20. – 24. novembra 2017 sa konal Týždeň celoživotného poradenstva, ktorý bol tento rok prvýkrát organizovaný v spolupráci medzi centrom Euroguidance Slovensko a Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Cieľom TCP je propagovať existujúce služby celoživotného poradenstva a stimulovať dopyt a ponuku poskytovania služieb celoživotného poradenstva na Slovensku. Ako teda dopadol ročník 2017? Tu je niekoľko základných faktov:

  • K týždňu Celoživotného poradenstva sa prihlásilo 46 aktivít. Väčšina z nich bola zameraná na propagáciu kariérového poradenstva v širokej verejnosti.
  • Podujatia sa konali v 21 mestách po celom Slovensku (ak nezapočítame zapojených 46 úradov práce).
  • Do jednotlivých podujatí sa zapojilo niekoľko stoviek účastníkov. Napríklad v rámci série interaktívnych workshopov “Na kávu s kariérovým poradcom” bolo bezplatné kariérové poradenstvo poskytnuté viac ako 160 klientom.
  • Podujatie zapájalo ľudí v naozaj každom veku: najmladšou zapojenou cieľovou skupinou boli škôlkari (podujatie “Slimáčikovia na štarte do budúceho povolania“)
  • Do Týždňa celoživotného poradenstva sa podarilo zapojiť aj veľkých inštitucionálnych partnerov: záštitu nad ním prebrala pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mapa podujatí Týždňa celoživotného poradenstva 2017

Týždeň celoživotného poradenstva v médiách

Rádiožurnál RTVS z 20. 11. 2017

Na kávu s kariérovým poradcom

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry tento rok prvýkrát organizovalo podujatie “Na kávu s kariérovým poradcom”. Podujatie sa uskutočnilo v šiestich mestách. Čo na kariérové poradenstvo povedali klienti po krátkych individuálnych ochutnávkach?

A tu je niekoľko fotiek z podujatí v Bratislave, Nitre, Košiciach a Banskej Bystrici:

Záver a plány na budúci rok

Týždeň celoživotného poradenstva potvrdil rastúci záujem o túto oblasť na Slovensku a ukázal dynamiku odbornej komunity. Pozitívne môžme hodnotiť zapojenie tradičných aj nových inštitucionálnych partnerov, ako aj inovatívny a odvážny prístup úradov práce, ktoré pozvali na návštevu širokú verejnosť (hoci odozva bola v tomto prvom roku pomerne nízka). Aktivita “Na kávu s kariérovým poradcom” priniesla bezplatné kariérové poradenstvo mnohým dospelým. Záštita ministerstva školstva a ústredia práce svedčí o tom, že poradenstvu pripisujú patričnú dôležitosť. Tešíme sa na Týždeň celoživotného poradenstva 2018, v ktorom by sme chceli propagačný rozmer iniciatívy ešte viac posilniť!