/Letná škola kariérového poradenstva 2023: 16. – 17. jún
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizujú 6. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA.

Letná škola kariérového poradenstva 2022 sa uskutoční prezenčne 16.-17. júna v hoteli Liptovský dvor v Liptovskom Jáne.

Témou Letnej školy kariérového poradenstva 2023 bude práca s príbehmi v rámci kariérového poradenstva a kariérovej výchovy.

Podujatie je určené tak skúseným, ako aj začínajúcim kariérovým poradcom a poradkyniam naprieč organizáciami a sektormi.


PROGRAM

16. jún 2023

15:30 – 16:30 Registrácia

16:30 – 17:00 Otvorenie a úvodný tímbilding

17:00 – 18:30 Workshop: Využitie poradenských kariet v kariérovom poradenstve (Miška Valicová)

  • Storytelling v obrazoch je projektívny spôsob práce v kariérovom poradenstve, ktorý nám dáva priestor nájsť pojítka medzi kartou a našimi silnými stránkami, odhaliť svoj prevažujúci kariérový typ alebo dotvoriť príbeh s kartou do vízie želanej budúcnosti. Práca s kartami nás spája s emóciami a dáva priestor pozrieť sa na seba a svoje kariérové smerovanie z iného uhla pohľadu. Workshop je zameraný na objavovanie svojich silných stránok prostredníctvom zážitkovej skupinovej práce cez pohľad zvieraťa surikaty.

Miška Valicová je kariérová poradkyňa pracujúca s rôznorodou cieľovou skupinou. S klientami a klientkami realizuje zážitkový spôsob práce. Je jednou z lektoriek výcviku v kariérovom poradenstve, ktorý realizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, a cez dlhodobý program vzdelávala odborných zamestnancov Centier poradenstva a prevencie v rámci projektu VÚDPaP.

19:00 Spoločná večera (pozvanie od Euroguidance)

17. jún 2023

08:45 – 09:00 Otvorenie druhého dňa Letnej školy a rozdelenie sa do paralelných miestnost
09:00 – 12:00 Paralelné workshopy

1. Storytelling v kariérovom poradenstve (Martina Jánošíková)

Rozprávačstvo má za cieľ scitlivovanie, ale zároveň poukazuje na dôležitosť komunikácie, citu pre slová a jazyk, počúvanie. Veľkou výhodou storytellingu je jeho nenáročnosť a dostupnosť. Nepotrebujeme k tomu vôbec nič. Len našu predstavivosť, vďaka ktorej budú ožívať príbehy staré tisícky rokov, ale hlavne tie, ktoré sami zažívame. Workshop ponúkne praktické ukážky a cvičenia v okruhoch:
a) Aký typ príbehov sa hodí pre našu prácu a ako s ním narábať
Spoločná analýza prostredia, v ktorom sa pohybujeme v rámci pracovných kruhov, konkrétne príklady z praxe – ako sú príbehy (klasické ale aj osobné) využívané v praxi a aké zákonitosti by mali byť dodržané.
b| CvičeniaSnahou tejto dielne je byť čo najviac praktická a preto sa bude pracovať v menších skupinkách, aby nezostalo len pri teórii. Zameriame sa na stavbu príbehu pre rozprávačské účely.

Martina Jánošíková študovala na Vysokej škole múzických umení a The Central School of Speech and Drama, Emerson College. Sama je aktívnou rozprávačkou v spolku Príbehom na stope, vedie kurzy storytellingu Vo vlastnej šťave, lektoruje dve rozprávačské skupiny – medzigeneračnú Stanica Záhreb a v divadle Ticho a spol Storytelling v Tichu.

2. Ako pracovať so žiakmi s ohľadom na ich záujmy, danosti a vedomosti (Eva Červencová, Marcela Padyšáková, Maja Jaššová)

V súčasnosti význam kariérovej výchovy stúpa a kladie sa dôraz na to, aby škola svojich žiakov a žiačky pripravila nielen na ďalší akademický život, ale i na pracovný život po škole. Aby mladí ľudia odchádzali zo škôl so zručnosťami, ktoré im umožnia prechádzať pomyselnou krajinou dospelosti s čo najväčšou istotou, musíme do školy prinášať informácie o trhu práce, o vzťahu vzdelania a profesií, ale tiež podporovať ich sebapoznanie.

Počas workshopu sa budeme venovať tomu, ako začleniť prvky kariérovej výchovy priamo do vyučovacieho procesu. Vďaka prepojeniu obsahu preberaného učiva so silnými stránkami žiakov, ako i s praktickým využitím v ich bežnom živote či v rôznych povolaniach dochádza k zatraktívneniu daného vyučovacieho predmetu a zvýšenej motivácii žiakov. Budeme pracovať ukážkami pracovných listov, metodík a aktívne si vyskúšame niektoré aktivity zamerané na kariérový rozvoj žiakov. Budeme spoločne diskutovať o možných úpravách a zmenách u vyskúšaných, overených aktivitách.

Projekt bol ocenený Národnou cenou kariérového poradenstva 2022.

12:00 – 12:30 Reflexia workshopov a networking
12:30 – 14:00 Obed a sieťovanie


Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity, ale najneskôr do 9. júna 2023.

Registračný formulár: https://forms.gle/PcNAEqGXvNktwsE29