Loading Events

Príďte zistiť, čo sú žiacke portfóliá. Na workshope sa oboznámite s príkladmi dobrej praxe z Juhomoravského kraja ČR, kde tvoria žiacke portfólia na stredných školách. Zistíte nielen to, akú môžu mať portfólia podobu a ako ich možno využiť, ale aj ako postupovať pri ich tvorbe a zamyslíte sa, ako by ste ich vo vašej škole mohli využiť. Do programu sú zaradené aj sebaskúsenostné techniky a metódy, ktoré využijete pri práci s portfóliami.

Workshopom vás budú sprevádzať:

 • Mgr. Pavla Frňková, JCMM, z. s. p. o.
  Pôsobí v JCMM ako kariérová poradkyňa pre verejnosť. Venuje sa tiež dlhodobej koncepčnej práci s vybranými školami a metodickej podpore kariérových poradcov v školách. Vo svojej práci uplatňuje princípy koučovania zameraného na riešenie (solution focus).
 • Mgr. et Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph.D., JCMM, z. s. p. o.
  Pôsobí v JCMM ako odborná konzultantka a špecialistka vzdelávania. Dlhodobo spolupracuje s pedagogickými pracovníkmi zo stredných škôl v Juhomoravskom kraji, ktorí sa venujú kariérovým portfóliám žiakov. Pracuje tiež ako školská psychologička a kariérová poradkyňa na gymnáziu v Brne.

Workshop bude najprínosnejší pre:

 • poskytovateľov kariérového poradenstva
 • odborníkov a metodikov vo vzdelávaní
 • riaditeľov a manažment škôl
 • manažérov služieb kariérového poradenstva

Program

08:30 – 09:00 Registrácia

09:00 – 10:30 Otvorenie a teoretický úvod

 • stručné predstavenie žiackych portfólií a ich filozofie
 • príklady dobrej praxe z ČR a z Juhomoravského kraja
 • zavedenie do koncepcie
 • príklady konkrétnych aktivít a pracovných listov
 • prepojenie žiackeho portfólia s kariérovým poradenstvom

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 13:00 Praktická časť workshopu

 • postup pri tvorbe portfólia
 • stanovenie jeho cieľov
 • konkrétne praktické kroky
 • štruktúra portfólia
 • vedenie rozhovoru na podklade žiackeho portfólia
 • aplikácia Start ID (e-portfólio)

 

Registrácia je otvorená do 31. marca 2023, alebo do naplnenia kapacity na odkaze: https://www.erasmusplus.sk/registracia/registration.php?id_akcie=312

Účasť na workshope je bezplatná.

Z dôvodu limitovanej kapacity je účasť na workshope obmedzená na dve osoby za organizáciu.

Zdieľať obsah:

Go to Top