Loading Events

Regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Košiciach je určený kariérovým poradcom, pracujúcim s rôznymi cieľovými skupinami. Interaktívny workshop bude zameraný na predstavenie programu a metód online vzdelávania a ich využitia v kariérovom poradenstve.

Workshopom bude sprevádzať Veronika Zibrinyiová, ktorá vám predstaví e-learningový program Moja kariéra a dozviete sa aj nasledovné:

  • E-learning- jeho možnosti a funkcionality.

 

  • Aké metódy kariérového poradenstva využíva e-learningový program Moja kariéra a aké sú výstupy pre klienta? Ako možno tieto výstupy využiť v individuálnom poradenstve?
  • Praktické ukážky z programu. 

 

Profil spíkerky:

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Univerzitného poradenského centra UNIPOC. Je absolventkou jednoodborového magisterského štúdia psychológie a doktorandského štúdia v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala tréningový program na University of Iceland v Reykjavíku (tréning zameraný na zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, informačné technológie v kariérovom poradenstve a networking) a navštívila kariérové centrá na Univerzite v Oxforde a na Univerzite v Aberdeene. Poskytuje individuálne kariérové poradenstvo a na starosti má organizáciu podujatí, ako sú Deň kariéry UPJŠ, Kariérová polhodinka alebo ŽivoToPíš. Má rada kreatívnu prácu, spoluprácu s aktívnymi študentami a verí, že ak chce človek niečo zmeniť, musí začať pracovať najprv na sebe.

 

Kde: Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Moyzesova 9 (budova Minerva), 040 81 Košice

Kedy: 28. január 2020 16:30 – 18:30 

Prihlasovanie: https://forms.gle/fdSCeBoUYfiaQVYT6

Zdieľať obsah:

Go to Top