/Koučovací prístup v kariérovom poradenstve
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Regionálny klub bude viesť kariérová poradkyňa, koučka a konzultantka v oblasti riadenia ľudských zdrojov Martina Kuncová.

Klub je určený pre kariérových poradcov i pre všetkých ostatných (pre odbornú verejnosť), ktorí sa kariérovému poradenstvu aktívne venujú a sú ochotní sa so svojimi vedomosťami a zručnosťami, skúsenosťami podeliť.

V prípade záujmu je potrebné účasť nahlásiť na adrese: andrea.lapinova@gmail.com.