Zmeniť vašu fotku pozadia
lenka.bekova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Euroguidance Slovensko
konzultant

V roku 2009 som úspešne ukončila magisterské štúdium v odbore psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK). Už počas školy som pracovala ako konzultant v personálnych agentúrach a od mája 2010 pracujem ako konzultantka v centre Euroguidance, ktoré je súčasťou SAAIC. Celoeurópska sieť Euroguidance má za cieľ podporovať európsku dimenziu celoživotného kariérového poradenstva a mobilitu. Absolvovala som niekoľko kurzov a tréningov v oblasti kariérového poradenstva, napr.: tréning v švajčiarskej metóde CH-Q Level 1 a 2, kurz Koučovací přístup v kariérovém poradenství, či seminár Navigácia pri hľadaní povolania – Úvod do princípov zážitkového kariérového poradenstva. V roku 2014 som ukončila dvojročné štúdium Arteterapie na Masarykovej Univerzite v Brne. A v roku 2015 som úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. V rámci dizertačnej práce som sa venovala témam riadenia a konštruovania kariéry a konkrétnejšie som sa zamerala na kariérovú adaptabilitu. V ZKPRK by som sa chcela venovať napĺňaniu všetkých cieľov združenia a uvidíme, čo čas prinesie, ale veľmi rada by som pritom uplatňovala kreativitu v spolupráci s ľuďmi, ktorí budú prispievať k rozvoju tejto oblasti.

kariérové poradenstvo v oblasti vzdelávania, kariérové poradenstvo v oblasti zamestnanosti, kariérové poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja, rozvoj a inštitucionálne zabezpečenie služieb kariérového poradenstva, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, metodický rozvoj a metodická podpora, riadenie projektov, akademická sféra (veda a výskum), pedagogická činnosť v oblasti kariérového poradenstva, iné
Bratislavský