Zmeniť vašu fotku pozadia
lenka.bekova
Zmeniť vašu fotku pozadia
Som psychologička, koučka a kariérová poradkyňa. Rada sa venujem facilitácii skupín a koordinácii zmysluplných projektov a aktivít. V oblasti kariérového poradenstva pracujem najmä s dospievajúcimi a dospelými a podporujem ich v tom, aby sa stali tvorcami svojej kariéry a boli spokojnejší.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

IDP, rozbiehanie SZČO
psychologička, koučka, kariérová poradkyňa, koordinátorka, facilitátorka

Vyštudovala som magisterské štúdium v odbore psychológia a doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK). V rámci dizertačnej práce som sa venovala témam riadenia a konštruovania kariéry a konkrétnejšie som sa zamerala na kariérovú adaptabilitu.

Už počas školy som pracovala ako konzultant v personálnych agentúrach a potom od r. 2010 niekoľko rokov ako konzultantka v centre Euroguidance, SAAIC. Celoeurópska sieť Euroguidance má za cieľ podporovať európsku dimenziu celoživotného kariérového poradenstva a mobilitu.

Absolvovala som niekoľko kurzov a tréningov v oblasti kariérového poradenstva, napr.: tréning v švajčiarskej metóde CH-Q Level 1 a 2, kurz Koučovací přístup v kariérovém poradenství, či seminár Navigácia pri hľadaní povolania – Úvod do princípov zážitkového kariérového poradenstva.

Mám tiež ukončené dvojročné štúdium Arteterapie (MasarykovaUniverzita v Brne, 2012-2014), ročné vzdelávanie Možnosti dialógu – MODI (Narativ, ČR v spolupráci s medzinárodným TAOS Institute a americkým Houston Galveston Institute, 2015-2016), ako aj ročný tréning koučingu Diploma in Business Coaching (ICB coaching, UK, 2021-2022). Momentálne som v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku zameranom na procesoorientovanú psychológiu (Inštitút POPI-Slovensko, 2021 - súč.).

V oblasti kariérového poradenstva sa venujem najmä dospievajúcim a dospelým klientom, preferujem zážitkové metódy a podporujem svojich klientov v tom, aby sa stali tvorcami svojej kariéry a boli spokojnejší.

V ZKPRK chcem prispievať k napĺňaniu cieľov združenia a veľmi rada by som pritom uplatňovala kreativitu v spolupráci s ľuďmi, ktorí budú prispievať k rozvoju tejto oblasti. Niekoľko rokov som bola členkou Rady Združenia, ako aj hospodárkou, momentálne pôsobím najmä dobrovoľnícky a od r. 2023 lektorujem výcvik pre kariérových poradcov.

kariérové poradenstvo v oblasti vzdelávania, kariérové poradenstvo v oblasti zamestnanosti, kariérové poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja, kariérový a kariérny koučing, rozvoj a inštitucionálne zabezpečenie služieb kariérového poradenstva, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, metodický rozvoj a metodická podpora, riadenie projektov, akademická sféra (veda a výskum), pedagogická činnosť v oblasti kariérového poradenstva, iné
Bratislavský, Celé Slovensko