Zmeniť vašu fotku pozadia
peter.csori
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

BBSK - RA BBSK - Regionálne centrum kariéry vo Zvolene
kariérový poradca, mentor

Pracujem ako kariérový poradca v Regionálnom centre kariéry. Mojou pracovnou náplňou je mentoring kariérových poradcov, tvorba a realizácia vzdelávacích aktivít pre kariérových poradcov, organizácia podujatí a rôznych sieťovacích aktivít. Donedávna som pracoval ako odborný poradca na UPSVaR a viac ako 17 rokov som poskytoval odborné poradenské služby a služby kariérového poradenstva pre nezamestnaných a žiakom stredných škôl.

Venujem sa aj pedagogickej a lektorskej činnosti v oblastiach sociálneho poradenstva, supervízie, syndrómu vyhorenia, bilancie kompetencií, assessment centra a pod.

V roku 2017 som získal ocenenie Národná cena kariérového poradenstva za príspevok "Bilancia kompetencií v praxi služieb zamestnanosti " prieskumná správa - súbor kazuistík. V roku 2020 som získal certifikát "Certifikovaný kariérový poradca."

iné
+421907549117