Zmeniť vašu fotku pozadia
peter.csori
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Centrum poradenstva a prevencie Banská Štiavnica
sociálny pedagóg, kariérový poradca, supervízor

Pracujem ako sociálny pedagóg a kariérový poradca. Mojou pracovnou náplňou je realizacia preventívnych aktivít, kariérová výchova a kariérové poradenstvo mentoring výchovných, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie na školách, tvorba, realizácia a organizácia podujatí a rôznych sieťovacích aktivít. Taktiez posobím ako interny expert pre oblast KVaKP vo VÚDPaP. V minulosti som pracoval ako odborný poradca na UPSVaR a viac ako 17 rokov som poskytoval odborné poradenské služby a služby kariérového poradenstva pre nezamestnaných a žiakom stredných škôl.

Venujem sa aj pedagogickej a lektorskej činnosti v oblastiach sociálneho poradenstva, supervízie, syndrómu vyhorenia, psychohygieny, bilancie kompetencií, assessment centra a pod.

V rokoch 2017 a 2022 som získal ocenenie v súťaži Národná cena kariérového poradenstva.  V roku 2020 som získal certifikát "Certifikovaný kariérový poradca."

Banskobystrický
Voľba strednej školy, Voľba vysokej školy, Sebapoznanie a sebarozvoj
Žiaci základných škôl, Žiaci stredných škôl, Študenti vysokých škôl, Rodičia
Individuálne poradenstvo, Skupinové poradenstvo, Online poradenstvo
Slovenčina