/Bilancia kompetencií – môže prax úradov práce obohatiť iné sektory?
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Interaktívny workshop zameraný na predvedenie nástrojov, priebehu a výstupov poradenského procesu služieb zamestnanosti.

  • Aké metódy využívať pre zvyšovanie motivácie a aktivity klienta v kariérovom poradenstve?
  • Akými aktivitami je možné u klienta podporiť rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry?
  • Ako sa pracuje s kariérovým kvietkom, portfóliom kompetencií a ďalšími nástrojmi bilancie kompetencií?
  • Ako by mali vyzerať výstupy poradenského procesu tak, aby boli zmysluplné pre klienta a pre prípadné tretie strany (zamestnávateľa, rodiča…)?

Profil spíkra:

Peter Csóri
Peter Csóri pracuje 15 rokov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici. Poskytuje služby kariérového poradenstva pre nezamestnaných a žiakov stredných škôl. Venuje sa aj pedagogickej a lektorskej činnosti v oblastiach sociálneho poradenstva, supervízie, syndrómu vyhorenia, bilancie kompetencií. V roku 2017 získal Národnú cena kariérového poradenstva za súbor kazuistík “Bilancia kompetencií v praxi služieb zamestnanosti”.

 

Prihlasovanie: https://goo.gl/forms/D0Hj1OC0o0lcCmLl2