Loading Events

Chceli by ste vedieť, ktorá práca by vás bavila a napĺňala?
Kariérové poradenstvo Vám môže pomôcť v prípade, ak:

…nie ste spokojný vo Vašom súčasnom zamestnaní.
…premýšľate o zmene zamestnania alebo povolania.
…Vaša súčasná práca Vás nenapĺňa.
…chcete zistiť svoje silné stránky, zručnosti, talenty a prepojiť ich s možnosťami trhu práce.
…hľadáte si prácu a potrebujete sa zorientovať a nabrať sebavedomie.
…trápite sa s výberom vysokej školy, alebo kurzu.

Zaoberať sa samým sebou môže byť často zložité. Je užitočné mať k dispozícii niekoho, kto Ťa môže viesť a pomôže Ti „upratať si myšlienky“. To, čo je v Tebe najlepšie, ale niekedy to nevieš navonok prejaviť, Ti pomôžu nájsť kariéroví poradcovia. (je to človek, ktorý pomáha nielen pri nachádzaní nového, ale i odkrývaní zabudnutého, podcenení dôležitého, všetkého, čo Ti môže pomôcť byť šťastným v tvojom povolaní.)

Workshopom Ťa bude sprevádzať :

Janete Neklapilová- certifikovaná kariérová poradkyňa, ktorej poslaním je prinášať kvalitu a spokojnosť do života ľudí, aby naplnili svoj potenciál, aby boli v živote šťastní.

Čo môžeš získať:
– poznanie seba samého- objavenie svojho potenciálu
– jasnejší výhľad do budúcnosti
– objavíš svoj talent a zistíš na aký charakter práce sa najviac
hodíš
– spoznáš svoje kvality, sny, túžby a hodnoty
– zručnosti správne sa rozhodovať v priebehu života
– tipy ako sa stať tým, čím chceš byť
– rady, ako správne napísať životopis a čo je v ňom
najdôležitejšie
Pokiaľ máš chuť spoznať lepšie sama seba a posunúť sa ďalej, poď na workshop.
Workshop Ti pomôže naštartovať Tvoje predstavy k rozbehnutiu novej kariéry.

Prihlasovanie a info:

Registrácia na workshop do 22.4.2018.
Kapacita: 8 účastníkov
Podmienkou registrácie je uhradenie poplatku na
č.ú.: SK 6909 0000 0000 5053 9972 30 (prosím uviesť meno) a prihlásenie na: info@karieroveporadenstvoneky.sk

Viac info :
tel.č. : 0903 633 583
Cena: 12.- eur
Teším sa na Vás :)

Zdieľať obsah:

Go to Top