Cesty k profesionalizácii kariérového poradenstva

/Cesty k profesionalizácii kariérového poradenstva
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Cílem mezinárodní konference Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství je vytvořit prostor pro setkání akademických pracovníků, výzkumníků, poskytovatelů služeb kariérového poradenství, vzdělavatelů kariérových poradců i tvůrců politik a otevřít širší odbornou diskusi na téma profesionalizace služeb kariérového poradenství.

Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština.
Plenární přednášky přednesené v češtině a slovenštině budou tlumočeny do angličtiny a přednášky v angličtině budou tlumočeny do češtiny.

Účast na konferenci je zdarma. Každého zájemce o účast (účastník s příspěvkem/posterem i účastník bez příspěvku/posteru) prosíme o přihlášení. Přihláška zde.

 

ČTVRTEK 26. KVĚTNA 2016
8:30 – 10:00 Prezence10:00 – 10:30 Zahájení

10:30 – 11:15 Plenární přednáška – Tristram Hooley (ENG)

11:15 – 11:30 Přestávka

11:30 – 12:15 Plenární přednáška – Božena Šmajsová Buchtová (CZ)

12:15 – 13:00 Plenární přednáška – Tomáš Sollár (SK)

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 15:30 Paralelní sekce (jedna sekce v anglickém jazyce)

15:30 – 16:00 Přestávka

16:00 – 17:30 Paralelní sekce (jedna sekce v anglickém jazyce)

19:00 – 23:00 Společenský večer – (Zahrada café therapy, Údolní 37, Brno)

PÁTEK 27. KVĚTNA 2016

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 – 10:00 Plenární přednáška – Lyn Barham (ENG)

10:00 – 10:15 Přestávka

10:15 – 11:45 Sympozium: Příprava dalšího vzdělávání pro kariérové poradce (z mezinárodní spolupráce: Guide My W@y!, INNO-CAREER, CompCert)

11:45 – 12:00 Přestávka

12:00 – 13:30 Paralelní workshopy

13:35 – 14:00 Závěr konference: zprávy ze sekcí, diskuse, slavnostní ukončení

14:00 – 14:30 Oběd