Loading Events

Školenie trvá 6 dní.
Dátumy školenia: 19.10., 20.10., 21.10., 22.10., 11.11., 12.11.2017

Vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí uvažujú nad svojou kariérou. Pre všetkých, ktorí si uvedomujú, že takmer jednu tretinu života strávia v zamestnaní. Pre tých, ktorí chcú prežiť približne 90 720 hodín šťastného a úspešného života? Lebo byť spokojný v práci často znamená aj šťastný život. Pozitívne zmeny v  pracovnom a následne v osobnom živote môže naštartovať  kurz „Kariérne poradenstvo“.  Kariérnym poradenstvom pomôžete sebe alebo môžete pomáhať iným ako „kariérny poradca“.

Modulový kurz Kariérne poradenstvo je akreditovaný Ministerstvom školstva. Päť modulov je logicky previazaných, pričom každý z modulov predstavuje ucelený komplex informácii a postupov viažúcich sa k danej téme. Modulovým vzdelávaním dávame priestor účastníkom vzdelávania vybrať si oblasť, v ktorej potrebujú posilniť svoje vedomosti a kompetencie za účelom zvýšenia kvality svojej práce. Za každý modul môže účastník vzdelávania získať osvedčenie o absolvovaní s celoštátnou platnosťou.

1. modul:      Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva – 10 hodín
2. modul:      Tréning zručností kariérneho poradcu – 24 hodín
3. modul:      Metódy a formy práce kariérneho poradcu – 24 hodín
4. modul:      Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva – 10 hodín
5. modul:      Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva – 32 hodín

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Pre koho je školenie určené
Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o svojej kariére alebo sa chcú realizovať ako kariérny poradcovia.
Rozsah kurzu:  100 hod
Čas vzdelávania: 8.00 – 16.00 hod
Cena školenia: 350,- €.
Forma záverečnej skúšky
Záverečné hodnotenie účastníka sa uskutoční formou ústnej odpovede.

 

VIAC INFO
Web: www.alkp.sk
Telefón: 0919185148
Email: alkp.@alkp.sk

Zdieľať obsah:

Go to Top