/KARIÉROVÉ PORADENSTVO – míľniky, úspechy, výzvy
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

20 rokov existencie K.A.B.A. Slovensko, priekopníka v kariérovom poradenstve, nás motivovalo organizovať 18.10.2017   konferenciu Kariérové poradenstvo – míľniky, úspechy, výzvy. Vďaka spoluorganizátorovi konferencie  SAAIC Euroquidance môžeme informovať záujemcov, expertov v oblasti kariérového poradenstva, členov ZKPRK, že sa nám podarilo osloviť osobnosti,  ktoré niečo  urobili pre kariérové poradenstvo, aby most medzi vzdelávaním a trhom práce bol plynulejší a pevnejší.  Nie všetko sa podarilo, ale  radi sa podelíme o skúsenosti z praxe, čo sa podarilo a čo si myslíme, že by mohlo fungovať a prispieť k zjednoteniu stratégií, koncepcií a hlavne realizácii kariérového poradenstva a profesijnej orientácii na Slovensku. Snáď prvýkrát sa stretnú  pod jednou strechou kompetentní za oblasť kariérového poradenstva a profesijnej orientácie za vzdelávanie a trh práce. My realizátori môžeme ukázať a povedať, čo všetko sa v tejto oblasti už vytvorilo, odskúšalo a funguje.

09:00 – 09:30 Registrácia účastníkov a uvítacia káva.
09:30 – 10:00 Otvorenie konferencie. (významní hostia)
10:00 – 10:20 Míľniky, úspechy a výzvy kariérového poradenstva v K.A.B.A. Slovensko. (Mária Kubišová, K.A.B.A. Slovensko)
10:20 – 10:40 Prínos projektov podporovaných zo Švajčiarska. Aké projekty v súčasnosti majú úspech na trhu práce vo Švajčiarsku. (Marco Siegrist, zakladateľ K.A.B.A. Slovensko, CH)
10:40 – 11:30 20 rokov K.A.B.A. Slovensko – diskusia. (moderátor – Martin Kubiš, K.A.B.A. Slovensko, zástupcovia zakladateľov, Správnej rady, lektori, hostia)
11:30 – 12:00 Video pozdravy z EÚ + občerstvenie.
12:00 – 12:15 Európska dimenzia kariérového poradenstva na Slovensku. (Jozef Detko, Euroguidance)
12:15 – 12:30 Profesia kariérový poradca. Od psychológa po multidisciplinárnu profesiu. (Štefan Grajcár, expert na kariérové poradenstvo, SK)
12:30 – 12:45 Prínos Bilancie kompetencií pre trh práce, štandardy a kvalita. (Jacques Hofmans, prezident FECBOP, BE)
12:45 – 13:00 Odovzdávanie certifikátov prvým absolventom BdC podľa kritérií FECBOP. (Jacques Hofmans, prezident FECBOP, BE a Tomáš Šprlák, FECBOP, SK)
13:00 – 13:50 RAUT
13:50 – 14:20 Dopad kariérového poradenstva na Odborné vzdelávanie a prípravu cez príbehy žiakov a pohľady 3 riaditeliek konzorcia na rozvíjanie zručností žiakov cez Erasmus+ KA1. (absolventi mobilít projektu Erasmus+ a Slavomíra Guráňová – SOŠ OaS, Dagmar Najšlová – SPŠ, Elena Siráňová – OA)
14:20 – 14:50 Európska a slovenská perspektíva v celoživotnom vzdelávaní a poradenstve. Legislatíva a financie. Vízie po roku 2020. (diskusné príspevky)
14:50 – 15:05 Nový prístup k sebapoznaniu. Emocionálna inteligencia v kariérovom poradenstve. (Martin Kubiš)
15:05 – 16:00 Okrúhly stôl: Quo vadis kariérové poradenstvo? Zhrnutie povedaného. Čo odkazuje generácia 50+ mladej generácii? (moderátor – Daniela Haragová, Štefan Grajcár, Jaques Hofmans, Marco Siegrist, Mária Kubišová, …)

 

Pre potvrdenie vašej účasti prosíme o vyplnenie online prihlášky na www.kabaslovensko.sk najneskôr do 15.09.2017 (kapacity sú obmedzené).

Organizátori: