/Kurz Kariérové poradenstvo BA
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Chcete pomáhať klientom vyjasniť si alebo vytvoriť predstavu o svojich cieľoch a budúcnosti?
Chcete pomáhať klientom poznať svoj osobný potenciál a svoje obmedzenia, spôsobilosti, záujmy, hodnoty, osobnostné vlastnosti? Chcete klientom dodávať nádej, odvahu, ponúknuť rozjasnenie myšlienok a umožniť aktiváciu?
Chcete pomáhať klientom nájsť pre nich vhodné povolanie, resp. ktorá škola sa pre nich hodí?
Chcete pomáhať klientom nájsť alternatívne možnosti, vytvoriť si alternatívne plány a pustiť sa do ich realizácie v podobe konkrétnych činov? Chcete pomáhať klientom zvládať prekážky, ktoré sa na ceste k cieľu môžu vyskytnúť?
Chcete poznať aké sú moderné trendy v kariérovom a kariérnom poradenstve v 21. storočí?

Prinášame vám 5-dňový kurz Kariérne poradenstvo, ktorý vám pomôže naštartovať vašu kariéru, obohatí život, posuniete sa v osobnom rozvoji a získate nové odborné vedomosti a zručnosti.

Získate zručnosti ako pomáhať iným, ale aj ako pomôcť sebe. Dostanete množstvo návodov a aktivít vo forme cvičení, ktoré pomôžu správne sa rozhodnúť a urobiť konkrétne kroky smerujúce ku kariérnemu rastu. Pomôžeme Vám odísť s informáciami z oblasti kariérneho rastu. Nadobudnete dostatok informácií pre vykonanie zmeny, ak je potrebná.

—-

Kontinuálne špecializačné vzdelávanie s možnosťou získať 39 kreditov „Kariérové poradenstvo“ je určené pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách.
Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Čo vám kurz KARIÉROVÉ PORADENSTVO prinesie
• naučíte sa princípy, prístupy a fázy vedenia poradenského rozhovoru,
• precvičíte si ako viesť individuálne a skupinové aktivity so žiakmi a študentmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
• inšpirujete sa ako motivovať a viesť žiakov a študentov k zodpovednému prístupu voči svojej budúcnosti, ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry,
• dozviete sa ako uspieť na trhu práce v 21. storočí,
• získate viac ako 30 pracovných listov, ktoré využijete v praxi,
• získate certifikát o absolvovaní kurzu, akreditovaný MŠVVaŠ

Termíny kurzu: Bratislava 12.10., 13.10., 14.10., 9.11., 10.11.2018

Ďalšie informácie nájdete na:
http://kariernyporadca.com/produkty/karierove-poradenstvo-kurz-alkp/

Pozrite si našu fotogalériu z akcií: http://kariernyporadca.com/produkty/fotogaleria/

https://www.facebook.com/events/1974946469205323/