Loading Events

Na akú prácu sa hodím?
V čom som naozaj dobrá/dobrý?
Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať?

Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnym kariérovým poradcom bezplatne! Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých podmienok a za akú cenu budú pracovať. Kariérové poradenstvo Vám môže pomôcť v prípade, ak:

…nie ste spokojný vo Vašom súčasnom zamestnaní.
…premýšľate o zmene zamestnania alebo povolania.
…Vaša súčasná práca Vás nenapĺňa.
…chcete zistiť svoje silné stránky, zručnosti, talenty a prepojiť ich s možnosťami trhu práce.
…hľadáte si prácu a potrebujete sa zorientovať a nabrať sebavedomie.
…trápite sa s výberom vysokej školy, alebo kurzu.

Čo na Vás čaká?

Interaktívny zážitkový workshop, ktorý Vás môže v ďalšej kariére nasmerovať a ochutnávka individuálnej konzultácie zdarma.

Téma workshopu:
ZMENY VO SVETE PRÁCE V 21. STOROČÍ – Ako s nimi naložiť?
• Človek a zmena. Máme radi zmeny?
• Zmeny a naše emócie. Ako reagujeme na zmenu?
• Nevítané zmeny vo svete práce. Čo ak bude niečo inak ako doposiaľ?
• Zmena z pohľadu zamestnanca
• Každá zmena môže byť „svieža“. Ako naložiť so zmenou v kariére?

 

Ako vyzerá kariérové poradenstvo? Kariérový poradca Vám pomocou rôznych aktivít a dotazníkov pomôže zistiť Vaše záujmy, silné stránky a zručnosti. Následne sa spolu s Vami snaží tieto požiadavky prepojiť s trhom práce tak, aby pomohol pri nájdení vhodného povolania práve pre Vašu situáciu. Šnúra aktivít “Na kávu s kariérovým poradcom” je organizovaná v rámci týždňa kariéry.

Príďte sa stretnúť s kariérovou poradkyňami Luciou Bačovou a Klárou Lichou (Changerine Consulting).

Vstup: voľný

V prípade, že si želáte zúčastniť sa workshopu:
1. zakliknite prosím svoju účasť vo fb udalosti,
2. a registrujte sa tu: https://www.changerine.cz/index.php/cz/form

Počet miest je limitovaný.

Tešíme sa na vás

Zdieľať obsah:

Go to Top