/Naživo s nami v kruhu povolaní
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Zosúladenie svojich očakávaní a predstáv s realitou je dôležitým momentom v živote jednotlivca stojaceho pred výberom najvhodnejšej vysokej školy a s tým súvisiaceho povolania. Cieľom akcie s názvom “Naživo s nami v kruhu povolaní” je prostredníctvom série besied umožniť žiakom stredných škôl kontakt a stretnutie s ľuďmi z praxe, reálnymi osobami vykonávajúcimi svoje profesie, aby tak mohli spoznať  ich “príbeh” – dôvod pre výber danej vysokej školy, priebeh štúdia a získavanie praxe, hľadanie uplatnenia a povinnosti vyplývajúce z danej práce, zaujímavosti kariéry a čokoľvek, čo žiakom umožní získať reálnu predstavu o jednotlivých povolaniach.