/Program pre žiakov ZŠ – Cesta ku kariére
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Program s názvom CESTA KU KARIÉRE je zameraný na oblasť kariérového poradenstva žiakov 9. ročníka základných škôl. Cieľom programu je pomôcť nerozhodnutým žiakom 9. ročníka pri správnej voľbe povolania a výbere strednej školy.
Program sa realizuje skupinovou formou práce, zážitkovou formou učenia.
Realizačná fáza je zameraná na poskytnutie informácií o prijímacom pokračovaní, kritériách prijatia na stredné školy, zdroje, ktoré môžu žiaci využiť pri rozhodovaní sa pri výbere svojej strednej školy, ale najmä na oblasť sebapoznávania (vlastnosti, schopnosti, hodnoty, diagnostika- intelektu, osobnosti a záujmov).
Program sa končí individuálnym poradenstvom so žiakmi a ich zákonnými zástupcami, na ktorom sa zúčastňuje aj výchovný poradca školy.