Loading Events

Banskobystrický regionálny klub sa uskutoční dňa 24.4.2017 15:30 – 17:30 v priestoroch Rektorátu UMB, v zasadačke 1 (prízemie), Národná 12, Banská Bystrica.

Predstavíme pracovný portál www.istp.sk – Internetový Sprievodca Trhom Práce, ktorého úlohou je napomáhať ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca. Predstavené bude jeho využívanie v spojitosti s metódami RIASEC a ďalšími zaužívanými nástrojmi kariérového poradenstva.

Prostredníctvom hosťa sa zoznámime s informačným systémom KOMPOSyT, ktorý je jedným z hlavných produktov Národného projektu VÚDPaP /Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava/. Určený je odborníkom zaujímajúcim sa o oblasť výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), rodičom a žiakom, ktorí hľadajú informácie o poradenských službách na Slovensku a aktuálnych trendoch na trhu práce.

 

Prihlasovanie: https://goo.gl/forms/6z3MhqG9RolN7RBk2

Klub je organizovaný s láskavou spoluprácou s Univerzitou Mateja Bela.

Kontakt: michaela@kariernykompas.sk

 

 

Zdieľať obsah:

Go to Top