Loading Events

Euroguidance centrum pri Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), si vás dovoľuje pozvať na podujatie „Jazyk, slová a reč v poradenstve“, ktoré sa uskutoční v Bratislave dňa 9. mája 2017 od 9:15 v Bratislave, v dvoch priestoroch pre dve paralelné skupiny: BC Zochova (v sivej budove na ulici Zochova 6/8) a SAAIC, Krížkova 9.

Podujatie budú tvoriť dva workshopy, jeden doobeda, druhý poobede, pričom lektori sa pri skupinách vystriedajú tak, aby obe skupiny účastníkov zažili obidva workshopy. Rozdelenie do skupín podľa priestorov upresníme pred uskutočnením podujatia.

  • „Jazyk v kontexte kariérového poradenstva“ je workshop, ktorý bude viesť Mgr. Pavlína Vašátová.
  • „Ako sa pýtať inak“ je workshop, ktorý bude viesť Mgr. Peter Dráľ, M.A.

Bližšie informácie o lektoroch i obsahu workshopov nájdete v priloženom programe.

Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali (kapacita je limitovaná). Prosím, potvrďte svoju účasť centru Euroguidance, SAAIC, najneskôr do 3. mája 2017 (vrátane) prostredníctvom on-line registračného formulára .

Zdieľať obsah:

Go to Top