/Regionálny klub ZKPRK Bratislava
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.
Bratislavský regionálny klub sa uskutoční dňa 20.4.2017 od 17.00 hod. v sídle SAAIC (Krížkova 949/9, Bratislava).
Predstavíme pracovný portál www.istp.sk – Internetový Sprievodca Trhom Práce, ktorého úlohou je napomáhať ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca. Predstavené bude jeho využívanie v spojitosti s metódami RIASEC a ďalšími zaužívanými nástrojmi kariérového poradenstva.
Prostredníctvom hosťa sa zoznámime s informačným systémom KOMPOSyT, ktorý je jedným z hlavných produktov Národného projektu VÚDPaP /Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava/. Určený je  odborníkom zaujímajúcim sa o oblasť výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), rodičom a  žiakom, ktorí hľadajú informácie o poradenských službách na Slovensku a aktuálnych trendoch na trhu práce.
Registrácia: https://goo.gl/forms/WfwXlxxr4L5A4Ldb2
Kontakt:  predseda@zkprk.sk