Regionálny klub ZKPRK v Bratislave

/Regionálny klub ZKPRK v Bratislave
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Štefánikova 47, 1. poschodie vpravo
Program:

Kariérová adaptabilita ako zdroj pri kariérových zmenách: Dozviete sa, čo o nej hovorí teória (kariérová adaptabilita a jej zložky), výskum (zaujímavé zistenia zahraničných výskumov a výsledky doktorandského výskumu na veľkej vzorke vysokoškolákov), ako aj možnosti jej rozvoja…

Prihláška: http://goo.gl/forms/STsVLK9BIQ