Regionálny klub ZKPRK Nitra

/Regionálny klub ZKPRK Nitra
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitra, 20.4.2016, 16:30, rodinné centrum ALBA, Štefánikova 144

Program:

  • Na prvom regionálnom klube členov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a jeho podporovateľov, sa dozvieme o jeho cieľoch a poslaní,
  • vypočujeme si prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre na tému rozdielov v rozhodnosti a rozhodnutosti žiakov stredných škôl, ako ovplyvňujú rodinné väzby mladých ľudí v kariérovom rozhodovaní a či  vzhľadom k  väzbám prežívajú ťažkosti aj v iných oblastiach
  • a po spoločnom zdieľaní zaujímavých informácii ponúkneme inšpiráciu prostredníctvom kreatívnych pomôcok využiteľných v poradenskej praci.

Prihláška: http://goo.gl/forms/hBJBvDF4iw