/Regionálny klub ZKPRK: (Post)moderné prístupy a slovenský štandard kvality pre kariérové poradenstvo
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Na regionálnom klube, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, sa porozprávame o moderných prístupoch v kariérovom poradenstve. Vyskúšame si naratívny rozhovor Marka Savickasa.

Povieme si tiež niečo o slovenskom štandarde kvality pre kariérové poradenstvo.

Na stretnutie sa teší Eva Kováčová z firmy Educare-MI a Tomáš Šprlák, predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.