Loading Events

PROGRAM
13:30 – 13:45 Registrácia
13:45 – 14:00 Príklady dobrej praxe v oblasti podpory a rozvíjania talentov z ČR a SR identifikované v súťaži Národná cena kariérového poradenstva
14:00 – 17:00 Interaktívna prednáška „Talenty, silné stránky a oceňujúce pýtanie“

Interaktívna prednáška, v priebehu ktorej sa zoznámite s konceptom silných stránok, ako sa s nimi pracovalo v rámci projektu Prednosť prednostiam. Tento projekt získal v minulom roku Národnú cenu kariérového poradenstva v Českej republike. V jeho rámci vznikol test silných stránok a 18-hodinový kurz postavený na oceňujúcom pýtaní (AI – Appreciative Inquiry), hľadaní silných stránok, kariérovom poradenstve a zážitkovom prístupe.
V rámci prednášky sa okrem iného dozviete, aký je rozdiel medzi talentom, silnou stránkou a naučeným správaním. Vyskúšate si oceňujúce pýtanie a naučíte sa, ako ho môžete využiť pri hľadaní talentov a silných stránok. Prediskutujeme vybrané koncepty z pozitívnej psychológie, ktoré úzko súvisia s postojmi, motiváciou a rezilienciou ľudí. Pozrieme sa i na to, čo ovplyvňuje našu motiváciu a schopnosť zvládať náročné situácie, kde sú hranice vnútornej a vonkajšej motivácie, a ako do toho všetkého zapadajú naše presvedčenia o sebe a o svete.
Ďalej sa zoznámite s teóriou rozmanitých inteligencií Howarda Gardnera či konceptom FLOW od Mihaly Csikszentmihalyiho, jednoduchými a užitočnými rámcami pre hľadanie talentov a silných stránok.

 

Registrácia: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=98&id_akcie=68 (do 7. decembra)

Zdieľať obsah:

Go to Top