Loading Events

Seminár  pre výchovných poradcov stredných škôl a Gymnázií v Prešove je zameraný na  využitie poznatkov kariérového  poradenstva pre žiakov škôl.  Témy seminára sú –   stratégie rozhodovania žiakov pri voľbe povolania a štúdia na VŠ,   sprostredkovanie  adekvátnych   informácií žiakom v súlade s ich potrebami, možnosťami a schopnosťami,  aké sú možnosti  pedagógov rozpoznať a mobilizovať osobnostný potenciál  žiaka, a  profesijné záujmy a ciele svojich žiakov.

Zdieľať obsah:

Go to Top