/Týždeň kariérového poradenstva
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Aktivity zamerané na individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov stredných škôl v Prešove zamerané na výber VŠ štúdia  a uplatnenie sa na trhu práce / S Zdravotnícka Š, Pedagogická a sociálna akadémia, Gym. sv. Moniky, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Gym. sv. Mikuláša/ besedy, diagnostika, poradenstvo.