/Workshop s Jean-Jacques Ruppertom: Rozhodovanie a vytrvalosť v kariérovom poradenstve (nielen) pre mladých
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Predčasný odchod z vysokej školy – detekcia a prevencia v kariérovom poradenstve

Predčasný odchod z vysokej školy sa týka čím ďalej tým väčšieho počtu mladých ľudí. Nemusí sa ale nutne jednať o udalosť, ktorá prináša len negatívne dôsledky. Mnoho študentov opúšťa vysokú školu z dôvodu, že si vybrali oblasť štúdia, ktorá nezodpovedá ich očakávaniam. Akým spôsobom je možné identifikovať študentov s vysokým rizikom predčasného odchodu z vysokej školy? Ako týchto študentov sprevádzať v kariérovom poradenstve? Jean-Jacques Ruppert predstaví nástroj nemeckých služieb zamestnanosti “PrevDrop” a dobrú prax v práci s “drop-out” študentmi z viacerých európskych krajín.

Stratégie rozhodovania stredoškolských študentov a dôsledky pre kariérové poradenstvo

Stratégie rozhodovania žiakov stredných škôl sú dlhodobým predmetom záujmu výskumnej činnosti Jean-Jacques Rupperta. Výsledky ukazujú, že žiaci nepoužívajú pri výbere školy a povolania racionálne, ale skôr heuristické (nepresné, až náhodné) stratégie rozhodovania. Aké to má dopady na prácu kariérových poradcov? Mal by takýchto prípadoch na seba zobrať rolu experta, schopného sprostredkovať adekvátne, reprezentatívne a individualizované informácie v súlade s potrebami klienta a navrhovať možné riešenia?

Profil hosťa:

Jean-Jacques Ruppert

Jean-Jacques Ruppert absolvoval postgraduálne štúdium psychológie a pedagogiky v Škótsku, Francúzsku a Nemecku. Od roku 1994 pracuje pre luxemburské ministerstvo školstva ako pedagogický psychológ a poradca v Lycée classique de Diekirch. Je vedúcim inštitútu Applied Vocational Psychology and Policy research unit (AVOPP), medzinárodného výskumného centra založeného v roky 2005 v Luxembursku. Vyučuje aj na Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (vysokej škole nemeckých služieb zamestnanosti) v Mannheime.

 

Prihlasovanie je možné do 6.11.2017.

PRIHLASOVANIE TU