Loading Events

Regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Banskej Bystrici je určený kariérovým poradcom, pracujúcim s rôznymi cieľovými skupinami. Interaktívny workshop bude zameraný na metódy zážitkového kariérového poradenstva.

Na workshope bude predstavený inovatívny portál trendyprace.sk jeho výhody a funkcionalita. Portál obsahuje informácie o mzdovom potenciáli, stabilite miesta, dostupnosti pracovných príležitostí a perspektív profesie v budúcnosti v prehľadnej forme, ktorú je možné efektívne využiť v poradenskom procese.

Workshopom bude sprevádzať Michaela Valicová z Kariérneho Kompasu a budeme diskutovať o nasledovných otázkach:

  • Prečo u klientov pracovať zážitkovo a aké sú prínosy tohto prístupu?
  • Aké sú výstupy a skúseností zo zážitkového kariérového poradenstva?
  • Ochutnávka zážitkového prístupu v poradenskej praxi.

Profil spíkerky:

Michaela Valicová
Pracuje pod značku Kariérny Kompas. Vedie zážitkové workshopy kariérového poradenstva zamerané na sebapoznávanie, voľbu (zmenu) povolania, kariérové rozhodovanie a plánovanie. Poskytuje individuálne kariérové poradenstvo študentom, pracujúcim dospelým, krátkodobo a dlhodobo nezamestnaným, mamičkám na/po materskej. V súčasnom období sa intenzívnejšie zameriava na prácu s mladými dlhodobo nezamestnanými so znevýhodneniami na trhu práce.
http://www.kariernykompas.sk/

V prípade záujmu zúčastniť sa podujatia, prosím REGISTRUJTE SA TU

Účasť na workshope je pre členov ZKPRK bezplatná, pre nečlenov symbolický poplatok 5 eur.

https://www.facebook.com/events/668407840248012/

Zdieľať obsah:

Go to Top