/Kurz Kariérové poradenstvo BA
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Kontinuálne špecializačné vzdelávanie s možnosťou získať 39 kreditov „Kariérové poradenstvo“ je určené pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách.
Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Čo vám kurz KARIÉROVÉ PORADENSTVO prinesie
• naučíte sa princípy, prístupy a fázy vedenia poradenského rozhovoru,
• precvičíte si ako viesť individuálne a skupinové aktivity so žiakmi a študentmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
• inšpirujete sa ako motivovať a viesť žiakov a študentov k zodpovednému prístupu voči svojej budúcnosti, ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry,
• dozviete sa ako uspieť na trhu práce v 21. storočí,
• získate viac ako 30 pracovných listov, ktoré využijete v praxi,
• získate certifikát o absolvovaní kurzu, akreditovaný MŠVVaŠ

Termíny kurzu: Bratislava 29.3., 30.3., 31.3. a 26.4., 27.4.2018

Ďalšie informácie nájdete na:

Pozrite si našu fotogalériu z akcií:

https://www.facebook.com/events/215766176044365/