/Myšlienkové mapy: Spoznajte ich možnosti
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Potrebujete si zaznamenať myšlienky, nápady alebo riešiť problémy?
Veľa plánujete alebo potrebujete vidieť veci v súvislostiach?
Skúste využívať myšlienkové mapy.
Ako povedal Tony Buzan, tvorca tejto techniky: “Myšlienková mapa využíva v plnom rozsahu schopnosti mozgovej kôry – slová, obrazy, čísla, logiku, rytmus, vnímanie vecí v priestore, v jednej účinnej technike. Tým dáva slobodu brázdiť nekonečný priestor vašej mysle.“
Na workshope sa pozrieme na to, ako a kde myšlienkové mapy využívať, Naučíte sa základné princípy ich tvorby a aspoň s jednou odídete domov.
Na podujatie sa prosím záväzne prihláste prostredníctvom emailu: info@kreativnemyslenie.sk

Cena kurzu: 50 EUR
Minimálny počet účastníkov/účastníčok: 6

ZĽAVY:
* študenti/študentky – 20%
* ľudia z neziskového sektora – 40%
* rodičia na materskej dovolenke – 20%

Prihlasujte sa prosím do 10.4 2019

https://www.facebook.com/events/2273060009616231/