Čo Vám vám môže priniesť kariérové poradenstvo?

Využitie prvkov kariérového poradenstva môže mať v rôznych fázach personálnych procesov rôzne podoby. Spoločným menovateľom je vždy potreba mať správnych ľudí na správnych miestach a využiť potenciál každého zamestnanca. Výskumy ukazujú, že zameranie firmy na rozvoj zamestnanca a jeho kariérnu cestu podľa jeho kvalít a silných stránok vhodným a efektívnym smerom vedie k angažovanejšiemu zamestnancovi a úspešnejšej firme.

0%
zamestnancov na Slovensku očakáva, že zamestnávateľ bude venovať väčšiu pozornosť ich rozvoju a vzdelávaniu
0%
Slovákov považuje zamestnanie za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac
0%
Slovákov je nespokojných alebo veľmi nespokojných vo svojom povolaní
0%
Slovákov považuje radosť z práce za najdôležitejšie kritérium výberu

Kariérové poradenstvo v personálnych procesoch

Kto sme a o čo nám ide?

Sme profesijná organizácia poskytovateľov kariérového poradenstva. Našou víziou je kvalitné a dostupné kariérové poradenstvo pre všetkých, ktorí ho potrebujú v akejkoľvek fáze ich života. Sme presvedčení, že prvky kariérového poradenstva a kariérového rozvoja pomáhajú zvyšovať efektivitu personálnych procesov, vedú k spokojnosti zamestnancov a prispievajú k dlhodobej prosperite firiem.

Medzi našimi členmi a partnermi nájdete…

  • …skúsených personalistov a kariérnych poradcov a koučov.

  • …dlhoročných poskytovateľov kariérového poradenstva zo súkromnej sféry.

  • …odborníkov so skúsenosťami so zahraničnými systémami kariérového poradenstva, celoživotného vzdelávania a uznávania výsledkov kariérového poradenstva.

  • manažérov služieb kariérového poradenstva z oblasti služieb zamestnanosti, školstva a súkromnej sféry.

  • výskumných pracovníkov venujúcim sa rôznym oblastiam kariérového rozvoja a kariérového poradenstva.

Kontaktujte nás!

Povedali o kariérovom poradenstve…

Poradenstvo mi veľmi pomohlo a cítim, že mám novú víziu do budúcnosti a nové možnosti. Ďakujem pani poradkyni za pomoc a nové nápady, možnosti a hlavne veľkú pomoc v rozhodovaní o povolaní.

Alexandra

Vďaka poradenstvu som mohol lepšie porozumieť a uvedomiť si svoje silné aj slabé stránky. Porozumieť sebe samému je pre mňa krokom k porozumeniu iných, či už budúcich kolegov v práci, či upevneniu medziľudských vzťahov v mojom okolí. Odporúčam preto každému, aby neváhal a zodpovedne sa dokázal pozrieť na svoju osobnosť, čo nie je vôbec jednoduché, ale v čom mu odborníci na kariérové poradenstvo môžu veľmi pomôcť.

Marek

Ďakujem za konzultáciu, určite mi pomohla pri mojom ďalšom rozhodovaní v profesijnom živote, vrelo odporúčam všetkým; prinieslo mi to jasnejšiu víziu a smerovanie.

Mária