Pri príležitosti 10. výročia vzniku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry by sme si vás dovolili pozvať na konferenciu Kariérové poradenstvo 2024. Konferencia je určená kariérovým poradcom, výchovným poradcom, poradcom z úradov práce, učiteľom, študentom, špecialistom na rozvoj kariéry, špecialistom na trh práce, koučom a špecialistom na osobnostný rozvoj a ďalším záujemcom o témy kariérového poradenstva. Účasť je bezplatná a otvorená pre verejnosť (pokiaľ sa nenaplní kapacita otvorená pre členov Združenia). Budeme radi, ak sa na podujatí stretnú ľudia, ktorí majú záujem o tému kariérového poradenstva a chuť stretnúť ľudí s podobným záujmom. Očakávame približne 80-100 účastníkov.

Kariérové poradenstvo vnímame ako celostný prístup k objavovaniu a rozvoju potenciálu, talentu človeka. Medzi kariérovými poradcami nájdete súkromných poskytovateľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, odborných pracovníkov v službách zamestnanosti ai. Vzdelaním to môžu byť psychológovia, pedagógovia, andragógovia, ale aj iní špecialisti zo sociálnych odborov, odborov súvisiach s manažmentom a ďalších súvisiacich odborov. Ak máte záujem dozvedieť sa o kariérovom poradenstve viac alebo máte záujem pridať sa ku komunite kariérových poradcov na Slovensku, zaregistrujte sa na bezplatnú konferenciu, čo najskôr. Registrácia je otvorená do naplnenia miest.

 

PROGRAM

9:00-9:45 Príchod a registrácia

9:50-10:00 Otvorenie konferencie a uvítanie hostí – Martin Martinkovič, Jarmila Kmeťová

10:00-10:30 Meniaci sa trh práce – Vladimír Šucha

10:30-11:00 Rovnosť príležitostí vo svete budúcnosti – Juraj Hipš

11:00-11:30 Kariérové poradenstvo zdola – Klaudia Trochanová

11:30-12:00 Zručnosti pre búdúcnosť, aktivuj svoje vnútorné zdroje – Klára Giertlová

___________________________________________________________________________________

12:00-13:00 Obed

12:45 10.vyročie ZKPRK (zákusok, káva, čaj)

___________________________________________________________________________________

13:00-14:00 Exibícia projektov v kariérovom poradenstve a súvisiacie témy (10 min prezentácia individualných projektov)
1. Poradenské centrum Univerzity Mateja Bela – služby karierového poradenstva na univerzite
2. Euroguidance – činnosť, aktivity podporujúce komunitu kariérových poradcov
3. WIBO – aplikácia asistujúca pri výbere kariéry
4. Europass – ako využiť nástroje Europass na kariérové poradenstvo
5. OZ Rodičia – zistenia z prieskumu preferencie mladých pri výbere školy
6. Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., – nástroje kariéroveho poradenstva v odbornom školstve
*dobrovoľná časť programu

14:00-15:00 Seminár I. – Nástroje kariérového poradenstva v odbornom školstve/záverečné projektové stretnutie – Michal Poliak, Peter Kmeť (samostatná miestnosť)

14:00-15:00 Panel ZKPRK – Martin Martinkovič, Tomáš Šprlák, Peter Chaluš, ďalší hostia, Ladislav Ostroha (moderátor)

15:00-16:00 Kam kráča kariérové poradenstvo na Slovensku (pokus o fish-bowl diskusiu)

16:00-17:00 Záver spojený s ochutnávkou vín a syrov

 

REGISTRÁCIA: https://forms.gle/ToU1UCDx3dYsYcX16
MIESTO KONANIA: EF Univerzita Matej Bela, Slavnostná aula EF UMB (Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica)
*DETAILY O PODUJATÍ BUDÚ POSLANÉ LEN REGISTROVANÝM ÚČASTNÍKOM

 

Organizátor:

Podporovatelia:

Plagát podujatia: