Zmeniť vašu fotku pozadia
tatiana.hvizdosova
Zmeniť vašu fotku pozadia
Zmysel kariérového poradenstva???
"Nedá sa ani odhadnúť tú obrovskú škodu, ktorú spoločnosti pôsobí nesprávna voľba povolania, tie milióny neproduktívnych a nešťastných, ktorí robia prácu, ktorá sa im protiví alebo pre ktorú nemajú vlohy."
Orison Swett Marden
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

UPSVaR Topoľčany
Odborný poradca

V oblasti kariérového poradenstva pôsobím viac ako 17 rokov. Primárne sa zaoberám poskytovaním kariérového poradenstva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany – pre pracujúcich - hľadajúcich zmenu vo svojom pracovnom uplatnení, nezamestnaných a  absolventov škôl, s neadekvátnou voľbou povolania. Poskytujem preventívne poradenstvo pri voľbe povolania a výbere SŠ a VŠ pre žiakov základných a stredných škôl a ich zákonných zástupcov. Ako motivátor osobnostného rozvoja, pomáham hľadať rôzne alternatívy riešenia kariérového smerovania vo „vnútri klienta“. Mojím cieľom je rozvoj klienta ako jedinečnej ľudskej bytosti, prostredníctvom podpory rastu človeka - zvýšením jeho sebavedomia, identifikáciou jeho silných stránok, sebapoznaním a rozvojom zručností pre riadenie vlastnej kariéry. Venujem sa individuálnemu, skupinovému a zážitkovému poradenstvu.

Nitriansky
Voľba strednej školy, Hľadanie zamestnania, Príprava na pracovný pohovor, Zmena zamestnania / kariéry
Žiaci základných škôl, Žiaci stredných škôl, Študenti vysokých škôl, Rodičia, Uchádzači o zamestnanie, Pracujúci dospelí
Individuálne poradenstvo, Skupinové poradenstvo, Online poradenstvo
Slovenčina