Zmeniť vašu fotku pozadia
zuzana.sevcikova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o.z. Trenčín
predseda o.z., poradca, lektor, projektový manažér, fundraiser

V minulosti som 13 rokov pracovala s nezamestnanými (najmä kategória mladí ľudia do 30 rokov) v Klube práce, kde som zabezpečovala skupinové a individuálne formy poradenstva, sociálno-psychologické výcviky a nácviky zručností pri hľadaní práce a zamestnania. Súčasťou bolo aj profesijné poradenstvo do roku 2003. Ďalších 8 rokov som pracovala v súkromnej vzdelávacej spoločnosti, kde som zabezpečovala kariérové poradenstvo pre rôzne cieľové skupiny - budúci absolventi škôl (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, študenti 4. ročníkov SŠ a končiaci študenti VŠ), ženy po materskej, nezamestnaní, začínajúci podnikatelia, deti a mládež z detských domov a ďalšie. Najväčšiu skúsenosť z kariérové poradenstva mám pre skupinu mladých ľudí do 30 rokov veku, nezamestnaných a dobrovoľníkov v 3. sektore.

Trenčiansky