/Burza informácií 2019
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

cBurzu informácií ÚPSVlevR Levice organizuje systematicky od roku 2006, je najväčšou prezentačnou aktivitou kariérového poradenstva v regionálnych podmienkach so zameraním na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ.

Na BI 2019 sú pozvaní žiaci II. stupňa ZŠ LV regiónu, rodičia, výchovní a kariéroví poradcovia ZŠ, pedagógovia a široká verejnosť. Okrem prezentácie 27  pozvaných SOŠ , z nich 10 s duálnym vzdelávaním a zastúpením zamestnávateľov v prezentačných stánkoch SOŠ,  budú môcť  žiaci ZŠ využiť  služby kariérových poradcov. Pre rodičov, VP a KP ZŠ je pripravený  workshop Čím chceš byť. Sprievodne bude atmosféru  celej BI dotvárať predstavenie jednotlivých SOŠ formou videoprojekcie.

Základné školy môžu každoročne využiť ponuku OPaV úradu – poskytovanie kariérového poradenstva pre rodičov a žiakov končiacich ročníkov v rámci rodičovských združení, kariérové poradenstvo pre žiakov II. stupňa ZŠ na školách alebo v podmienkach ÚPSVR Levice.