/Burza škôl
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Burza stredných škôl je už  tradičná aktivita Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Hlohovci, ktorú realizujeme každoročne v decembri. Na stretnutie sú pozývané stredné školy nielen z nášho kraja, ale aj zo susedných okresov.  Poskytujeme im tak priestor na to, aby svoju školu prezentovali medzi výchovnými poradcami základných škôl okresu Hlohovec, ktorí tieto informácie o jednotlivých školách dokážu sprostredkovať žiakom svojim škôl. Pri organizácii  akcie spolupracujeme so Spojenou školou v Hlohovci, v ktorej priestoroch sa stretnutie každoročne koná.