/Inovatívne metódy na podporu celoživotného poradenstva a vzdelávania
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Predstavenie nových aktuálnych projektov nášho občianskeho združenia, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávania poradcov pre občanov so zdravotným postihnutím formou „blended-learning“, na zvyšovanie zamestnateľnosti pracovnej sily nad 50 rokov veku prostredníctvom dištančného vzdelávania a na zvyšovanie kvality a profesionalizácie kariérového poradenstva.

V rámci workshopu sa uskutoční diskusia metódou World Café, ktorá bude venovaná nasledujúcim témam:

  1. výmena skúseností v oblasti vzdelávania odborných poradcov, ktorí sa zaoberajú s nevýhodnenými skupinami,
  2. identifikácia faktorov, ktoré ovplyvňujú aktuálnu situáciu staršej generácie na trhu práce,
  3. možnosti zvyšovania kvality a profesionalizácie kariérového poradenstva na lokálnej a regionálnej úrovni.