Loading Events

EUROPE DIRECT Nitra a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizujú informačný deň pre študentov „Cestujeme za prácou a štúdiom do európskej únie“ dňa 15. 6. 2017 od 9.00 – 12.00 hod.

 

Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

 

O čom to bude?

 • o právach mladých ľudí v EÚ
 • o fungovaní a histórii EÚ
 • o možnostiach ďalšieho vzdelávania z programov EK
 • o stážach a dobrovoľníckej práci
 • o požiadavkách európskeho pracovného trhu
 • o kariérovom poradenstve zážitkovou formou
 • o súťažiach a cenách
 • o výstave „Rímske zmluvy – 60 rokov EÚ“

 

Partneri a vystavovatelia podujatia:

 • EUROPE DIRECT Nitra, Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Tatiana Kobidová
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Zuzana Gališinová
 • IKEP (Informačná kancelária EP na Slovensku), Dionýz Hochel
 • EURES Nitra, ÚPSVR Nitra, Ľubica Cibuľová, Janka Sarázová
 • IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava – EDS, Martin Horák
 • SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus plus, Mária Jaššová
 • SAIA Nitra, Beáta Košťálová
 • AIESEC Nitra, Daniela Škojcová

Informačný leták na stiahnutie tu.

Zdieľať obsah:

Go to Top